Beskrivning av bearbetningsoperationen
Plattformen euandi2019 är en offentlig och politiskt helt oberoende valkompass tillgänglig på: www.euandi2019.eu. European University Institute (EUI) i Florens har utvecklat euandi2019 i samarbete med University of Luzern (Schweiz). Verktyget bygger på 22 uttalanden om relevanta frågor inför Europaparlamentsvalet 2019, som täcker ett brett utbud av relevanta politiska frågor och politiska värden i europeisk politik. Användare kommer att bli ombedda att positionera sig på de 22 uttalandena. En algoritm jämför sedan deras positioner med de viktigaste politiska partiernas i EP-valet och ger användarna ett personligt röstråd som visar hur de överlappar det politiska erbjudandet i alla EU-länder.
European University Institute (EUI) i Florens äger webbplatsen www.euandi2019.eu. EUI syftar till att tillhandahålla korrekt information vid tidpunkten för publiceringen, men garanterar inte fullständighet och noggrannhet vad gäller innehåll, aktualitet eller tillförlitlighet av informationen. Personuppgifter kommer att samlas in och vidarebehandlas för de syften som beskrivs nedan. Chefen för Robert Schuman Center for Advanced Studies agerar som dataregisteransvarig och är ansvarig för den relevanta databehandlingsverksamheten. EUI:s dataskyddspolicy (tillgänglig på länken https://www.eui.eu/About/DataProtection) gäller för dessa operationer.

Vilken personlig information samlar vi in, för vilket ändamål och genom vilka tekniska medel?
Under användarsessionen på webbplatsen euandi2019.eu lagrar webbserveren automatiskt information om användarsessionen, inklusive den använda browsertypen, operativsystemet, IP-adressen och datum och tid och varaktighet för användarsessionen. Ytterligare information om lagring av internetlogginformation finns på: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Ansökan kommer också att lagra svaren på de 22 politiska uttalandena. Ingen data som skulle kunna identifiera användaren som tillhandahåller data kommer att samlas in. Internet logginformation och data som samlas in för akademisk forskning kommer aldrig att lagras tillsammans.

Vem har tillgång till din information och till vilken den avslöjas?
Personuppgifter kan endast samlas in av EUI-tjänster och enheter som är inblandade i verksamheten. Information om användarsessionen kan också nås av de tekniska samarbetspartnerna Statla (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estland) och Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estland). Uppgifter som samlas in för akademisk forskning behandlas av det akademiska laget som ansvarar för ansökan om denna valkompass, inklusive Prof. Alexander H. Trechsel och Dr. Diego Garzia (University of Lucerne, Schweiz, och Visiting Fellows EUI), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor och University of Tartu), och Prof. Dr. Guido Schwerdt (University of Konstanz, Tyskland). Uppgifterna kommer så småningom att bli tillgängliga i ett öppet datalager för vidare analys.

Hur skyddar vi din information?
Alla insamlade personuppgifter behandlas internt av utsedda EUI-anställda eller agenter och lagras på servrar, som följer EUI:s säkerhetsregler och standarder. Om en extern entreprenör assisterar i verksamheten lagras de samlade personuppgifterna och all information relaterad till evenemanget på en dator av den externa processorn, som måste följa samma regler som de övriga utsedda EUI-anställda och agenter.

Hur länge lagras personuppgifter?
EUI kommer endast att behålla personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de institutionella syften som nämns ovan i punkt 2.

Hur kan du verifiera, ändra eller ta bort din information?
Om du vill verifiera vilka personuppgifter som lagras av den ansvariga datakontrollern, eller få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter som är lagrade hos EUI, vänligen kontakta datakontrollanten på Brigid.laffan@eui.eu. Du kommer att få ett svar inom 30 arbetsdagar från mottagandet av begäran. Anmärkningar angående denna sekretesspolicy kan adresseras till data_protection_officer@eui.eu.

Regressrätt
Om du anser att dina rättigheter enligt EUI:s president beslut 10/2019 har åsidosatts till följd av att EUI har behandlat dina personuppgifter, har du rätt att begära en granskning enligt artikel 27 i ovannämnda beslut. Sådana förfrågningar bör adresseras till datakontrollanten:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Dessa bör däröver meddelas samtidigt till data_protection_officer@eui.eu.