Den här webbplatsen för European University Institute (nedan kallad "Webbplatsen") är gjord av alla avsnitt och underavsnitt som finns på *. euandi2019.eu-domänen och refererar till hela nätverket av webbtjänster som tillhandahålls av EUI. Genom att komma åt webbplatsen och materialet och informationen i detta dokument bekräftar du att du har läst, förstått, accepterat och godkänt att vara bunden av följande regler och villkor.

Disclaimer
Innehållet och yttrandena för författare som uttryckts i publikationer är författarens ansvar och står inte för EUI som institution.

Upphovsrätt och varumärken
Alla texter, program, grafik, bilder, ljud, videor, information, interaktiva funktioner och annat innehåll och arrangemang av innehållet (nedan kallat innehållet) ägs av EUI eller dess licensgivare och är föremål för upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra egendomsrättigheter för EUI och EUI:s licensgivare. Programvaran för euandi2019 är baserad på ett mjukvarupaket ("Societly") utvecklat av xUpery Ltd. (baserat i Zürich, Schweiz). Societly är fritt tillgängligt under en MIT-licens på GitHub.com. Användare är förbjudna att modifiera, kopiera, distribuera, sända, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivatarbeten eller använda innehåll på webbplatsen för andra ändamål än webbplatsens, om inte annat anges.

Ansvarsfrihet
Webbplatsen utvecklas ständigt. EUI har gjort sitt yttersta för att se till att informationen på webbplatsen var korrekt vid tidpunkten för skapandet och/eller modifieringen. All information kan ändras utan föregående meddelande. EUI avstår från ansvar för fel eller utelämnanden däri. EUI gör allt för att säkerställa att dess IT-infrastruktur är fri från virus men tar inget ansvar för skador som orsakats av virus som förvärvats via webbplatsen. Det är EUI:s policy att reagera på meddelanden om överträdelse av tredje partiers rättigheter som överensstämmer med gällande lagar genom att omedelbart avlägsna olagligt innehåll och avsluta konton för upprepade överträdelser. Användare av denna webbplats ska ersätta, försvara och hålla EUI, dess samarbetspartners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, samarbetspartners, licensgivare och deras leverantörer utan skuld från och mot eventuella anspråk eller ansvarsskyldigheter som uppstår genom användningen av interaktiva delar av denna webbplats.

Länkade webbplatser
Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som underhålls eller kontrolleras av andra och EUI tar inget ansvar för innehållet av sådana länkade webbplatser.

Spam och adressinsamling
Den automatiska eller manuella samlingen av e-postadresser från EUI-webbplatsen är strängt förbjuden för kommersiell användning, inklusive (men inte begränsat till) återförsäljning eller för oönskad sändning av e-postmeddelanden.