Översikt
euandi2019 är en valkompass med syftet att hjälpa medborgare att göra ett välgrundat val i Europaparlamentsvalet 2019. Den är utvecklad av akademiker för allmän användning – den strävar inte efter att gynna något politiskt parti eller grupp över andra. Observera också att euandi2019 kan användas helt utan kostnad av vilken person, organisation eller institution som helst. Koden för programvaran som euandi2019 bygger på är ursprungligen utvecklad av det Zürich (Schweiz)-baserade företaget xUpery Ltd. under namnet "Societly". Societly är en programvara som är tillgänglig gratis, under en MIT-licens, på www.GitHub.com.

Hur fungerar den?
Utvecklad av European University Institute i Florens, Italien, i nära samarbete med universitetet i Luzern i Schweiz, utgör euandi2019 ett sätt för väljare att få en objektiv bild av det europeiska politiska utrymmet och deras egna plats inom den. Detta utrymme definieras av politiken som drivs av partierna som konkurrerar i Europaparlamentsvalet 2019. euandi2019 ber användare att svara på 22 politiska uttalanden som täcker ett brett utbud av relevanta politiska frågor och värden i europeisk politik. Användare kan svara på varje uttalande genom att ange hur väl de överensstämmer på en femgradig skala. De kan också personligen vikta betydelsen av varje fråga. Verktyget använder sedan en matematisk algoritm (se avsnittet om metodik) för att ge större vikt vid de positioner som användaren markerat som "viktigare", och mindre vikt vid de markerade som "mindre viktiga". Användarens politiska profil kan analyseras i förhållande till politiska partier i användarens egna land och med partier från hela Europeiska unionen.

Urval av partier
Teamet bakom euandi2019 har försökt vara så inkluderande som möjligt och partier har endast uteslutits om en rad opinionsundersökningar starkt föreslår att ingen ledamot skulle väljas in i valet. Nästan varje parti som för närvarande har ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella parlamenten och som förväntas att vinna minst en plats i EP ingår. Det bör noteras att alla rättigheter är reserverade av euandi2019-laget för val av partier som inkluderas i verktyget.

Urval av uttalanden
Vårt första kriterium var att leta efter uttalanden som är politiskt relevanta och där det finns oenighet mellan partierna. Dessutom ville vi täcka de aktuella frågorna i den europeiska valkampanjen så brett som möjligt. Därför använde vi resultaten av opinionsundersökningar, tidigare manifest, experter, akademiker och journalister - vi konsulterade flera av dessa källor för att ta reda på vilka ämnen som var viktiga i valet, vilka problem var heta, vilka politikområden som skulle bli avgörande i EP-valet.

Kodning av partier
Politiska partier som kandiderar i EP-valet 2019 och har valts ut av euandi2019-teamet fick möjlighet att reagera på de 22 uttalandena och därmed ange självplacering. Teamet euandi2019 identifierade och kontaktade partierna och bjöd in dem att fylla i ett frågeformulär och motivera sina val genom att tillhandahålla stödmaterial. Parallellt kodade en grupp för varje land partiernas positioner. Våra experter blev ombedda att ange vilken dokumentation de hade använt för att placera partierna. De ombads använda åtta typer av källor, i denna ordning:

1. EU valmanifest 2019 för partiet;
2. Partiets valplattform;
3. Nuvarande/senaste nationella valmanifest;
4. EU valmanifest för Europartier;
5. Andra programmatiska och officiella partidokument;
6. Intervjuer, pressmeddelanden och kommunikation via sociala medier (partiledare och kandidater);
7. Äldre valmanifest;
8. Andra källor.

När partiets självplacering och expertkodningen var färdiga jämfördes de två resultaten. När det fanns avvikelser, blev partiet ombedd att ge mer stöd för sin deklarerade ställning, och ett slutligt svar identifierades. Där partier avböjde inbjudan tog vårt lag ansvaret för att placera partierna utifrån den tillgängliga dokumentationen. Medan partierna själva rådfrågades låg det slutliga beslutet om positioner alltid med vårt lag, vilket gör verktyget fullständigt opartiskt och oberoende.

Dataanvändning
Kodningen av tusentals partipositioner på 22 frågor för över 250 partier kommer att resultera i en mycket stor mängd data för europeiska partipositioner. Opinionerna för miljontals användare kommer att bidra till den största datainsamlingen vid valen till Europaparlamentet, partikonkurrens och väljares inställningar och beteenden som någonsin samlats. Datasetet, inklusive stödmaterial och kodningsdokumentation, kommer snart att göras fritt tillgänglig för forskare och för allmänheten som helhet. För ytterligare information om hantering av data, se sekretesspolicyn på denna webbplats.

euandi2019 teamet
Ledarskap för euandi2019 delas mellan Dr. Diego Garzia och Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (bägge vid University of Luzern, Schweiz och fellows vid EUI). Fullständiga laget är följande:

Dr. Diego Garzia (projekt co-leader)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (projekt co-leader)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor and University of Tartu, Estland (tech samordnare)
Ingo Linsenmann, EUI (ekonomisk och administrativ samordnare)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (vetenskapsprojekt samordnare)
Elena Torta, EUI (media och outreach samordnare)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Ryggraden i projektet är uppbyggd av de tjugonio ’landslag’, som uppgörs av 120 utbildade och kunniga samhällsvetenskapliga forskare på doktorand eller post-doktorandnivå som forskar och kodar de politiska partierna som ingår i verktyget.

euandi2019 möjliggörs av:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

De tekniska medarbetare som deltar i utvecklingen är Statistikalabor och Mobi Lab i Tartu (Estland). euandi2019 används också för akademisk forskning. De inblandade forskarna innefattar de ovan nämnda akademikerna samt prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanz universitet, Tyskland). euandi2019 är den andra pelaren i ett bredare projekt om Europaparlamentetsvalet 2019, vilket hjälper medborgare att hitta det politiska partiet som bäst stämmer överens med sina politiska preferenser. Den första pelaren är spaceu2019, ett onlineverktyg som är skräddarsydd för mobila EU-medborgare som röstar i det land där de är medborgare eller bosatta. Hela projektet fick finansiering genom EU:s program för rättigheter, jämställdhet och medborgarskap (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020), med avtal nr 785683, samt från Schweiziska National Science Foundation genom projektet "Mot transnationell omröstning i/för Europa (Towards transnational voting in/for Europe)" vid universitetet i Luzern.

Contact: vaa@eui.eu