Strona internetowa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) (zwana dalej „Stroną”) składa się ze wszystkich sekcji i podsekcji znajdujących się na *. domena euandi2019.eu i odnosi się do całej sieci usług internetowych świadczonych przez EUI. Uzyskując dostęp do Strony oraz materiałów i informacji tam zamieszczonych, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zaakceptowałeś i zgodziłeś się przestrzegać poniższych warunków.

Oświadczenie
Treść i opinie autora(ów) wyrażone w publikacjach są wyłączną odpowiedzialnością autora(ów) i EUI jako instytucja nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Prawa autorskie i znaki towarowe
Wszystkie teksty, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięki, filmy, informacje, funkcje interaktywne oraz jakakolwiek inna zawartość i układy Strony (zwane dalej „Treścią”) są własnością EUI lub jej licencjodawców i podlegają prawom autorskim, prawom do znaków towarowych i innym intelektualnym prawom własności EUI i licencjodawców EUI. Oprogramowanie euandi2019 oparte jest na pakiecie oprogramowania („Societly”) opracowanym przez xUpery Ltd. (z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria). Societly jest ogólnodostępny na licencji MIT na GitHub.com. Użytkownicy nie mogą modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, użyczać licencji, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać treści stron do celów innych niż cele Strony internetowej, chyba że określono inaczej.

Odpowiedzialność
Strona internetowa jest stale rozwijana. EUI dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były ścisłe w momencie ich tworzenia i/lub modyfikacji. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. EUI wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. EUI dokłada wszelkich starań, aby jego infrastruktura informatyczna była wolna od wirusów, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy nabyte za pośrednictwem Strony. Polityka EUI polega na reagowaniu na zawiadomienia o naruszeniu praw osób trzecich, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, poprzez szybkie usunięcie niezgodnych z prawem treści i zamknięcie konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń. Użytkownicy niniejszej Strony będą chronić EUI, jej partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty stowarzyszone, licencjodawców i ich dostawców przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością wynikającą z korzystania przez nich z interaktywnych sekcji tej Strony.

Połączone witryny
Witryna może zawierać hiperłącza do stron internetowych utrzymywanych lub kontrolowanych przez inne osoby, a EUI nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tak połączonych stron internetowych.

Pobieranie spamu i adresów
Automatyczne lub ręczne zbieranie adresów e-mail ze Strony internetowej EUI do jakiegokolwiek użytku komercyjnego jest surowo zabronione, w tym (między innymi) odsprzedaż lub wysyłanie