Zarys
euandi2019 to nawigator wyborczy (Voting Advice Application, VAA), którego celem jest pomoc obywatelom w podjęciu świadomej decyzji w wyborach europejskich w 2019 roku. Jest on opracowywany przez naukowców dla szerszej publiczności - zdecydowanie nie ma na celu faworyzowania jakiejkolwiek partii politycznej ani grupy partii. Warto zwrócić uwagę na to, że euandi2019 może być używany całkowicie bezpłatnie przez każdą zainteresowaną osobę, organizację lub instytucję. Kod źródłowy, na którym oparty jest euandi2019, został pierwotnie stworzony przez mieszczącą się w Zurychu (Szwajcaria) firmę xUpery Ltd. pod nazwą „Societly” („Społecznie”). Societly to oprogramowanie nawigatora wyborczego, które jest dostępne za darmo na podstawie licencji MIT na stronie www.GitHub.com.

Jak to działa?
Opracowany przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji we Włoszech w ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Lucernie w Szwajcarii euandi2019 stanowi dla wyborców sposób na uzyskanie wyraźnego spojrzenia na europejską przestrzeń polityczną i ich własne w niej miejsce. Przestrzeń tę określa polityka partii konkurujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) w 2019 r. euandi2019 prosi użytkowników o odniesienie się do 22 deklaracji politycznych obejmujących szeroki zakres współczesnych zagadnień politycznych i wartości obecnych w polityce europejskiej. Użytkownicy mogą ustosunkować się do każdego twierdzenia, określając na standardowej pięciopunktowej skali w jakim stopniu się z nim zgadzają. Mogą także określić istotność zagadnień, wskazując, w jakim stopniu uważają dany problem za osobiście ważny dla nich. Narzędzie wykorzystuje następnie algorytm matematyczny (zob. sekcja dotycząca metodologii), aby położyć większy nacisk na punkty uznane przez użytkownika za „ważniejsze”, a mniejszy nacisk na te określone jako „mniej ważne”. Profil polityczny użytkownika może być badany w odniesieniu do partii politycznych wywodzących się z określonego kraju, jak również do partii z całej Unii Europejskiej.

Wybór partii
Zespół euandi2019 starał się być tak inkluzywny, jak to tylko możliwe, a wykluczenie partii rozważano tylko wtedy, gdy szereg sondaży wyraźnie sugerował, że partia nie uzyska ani jednego mandatu w wyborach. Uwzględniono prawie każdą partię, która obecnie ma deputowanych w Parlamencie Europejskim lub parlamentach narodowych i której badania opinii publicznej dają szansę na uzyskanie co najmniej jednego miejsca w PE. Należy zauważyć, że zespół euandi2019 zastrzega sobie wszelkie prawa do uwzględnienia partii w narzędziu.

Wybór zagadnień
Naszym pierwszym kryterium było poszukiwanie deklaracji istotnych z politycznego punktu widzenia i punktów spornych między partiami. Co więcej, chcieliśmy jak najszerzej omówić kwestie związane z europejską kampanią wyborczą. W tym celu posłużyliśmy się wynikami badań opinii publicznej, wcześniejszym kodowaniem manifestów partii, opiniami ekspertów, naukowców i dziennikarzy - skonsultowaliśmy się z wieloma z tych źródeł, aby dowiedzieć się, jakie tematy były ważne w tych wyborach, jakie problemy były gorące, jakie obszary polityki miały stać się kluczowym elementem tych wyborów w UE.

Kodowanie partii
Partie polityczne uczestniczące w wyborach do PE w 2019 r. i wybrane przez zespół euandi2019 do włączenia do narzędzia otrzymały możliwość ustosunkowania się do 22 stwierdzeń i samookreślenia się. Zespół euandi2019 zidentyfikował partie i skontaktował się z nimi, zapraszając je do wypełnienia kwestionariusza i uzasadnienia swoich wyborów poprzez dostarczenie materiałów pomocniczych. Jednocześnie zespoły krajowe przystąpiły do kodowania stanowisk poszczególnych partii. Nasi eksperci zostali poproszeni o sprecyzowanie, jaką dokumentację wykorzystali w celu umiejscowienia partii. Zostali poproszeni o korzystanie z ośmiu typów hierarchicznie uporządkowanych źródeł:

1. Program wyborczy na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
2. Platforma wyborcza partii;
3. Ostatni program wyborczy na wybory krajowe;
4. Program wyborczy Europartii;
5. Inne dokumenty programowe oraz oficjalna dokumentacja partyjna;
6. Wywiady, materiały prasowe, media społecznościowe (lider partii lub wiodący kandydaci);
7. Starsze platformy wyborcze;
8. Inne źródła.

Po zakończeniu samookreślenia się partii i kodowania ekspertów porównano oba wyniki. W przypadku rozbieżności partie były proszone o przedstawienie szerszego uzasadnienia dla zadeklarowanego stanowiska, aż została ustalona ostateczna odpowiedź. W przypadku, gdy partie odrzuciły zaproszenie, zespoły krajowe zajęły się ich pozycjonowaniem na podstawie dostępnej dokumentacji. Chociaż konsultowano się z samymi partiami, ostateczna decyzja w sprawie ich umieszczenia zawsze należała do zespołów krajowych, co zapewniło narzędziu całkowitą bezstronność i niezależność.

Data use
Kodowanie tysięcy stanowisk partii w 22 kwestiach dla ponad 250 partii spowoduje powstanie bardzo dużego zbioru danych o stanowiskach partii w państwach UE. Opinie milionów użytkowników będą stanowiły uzupełnienie największego zbioru danych na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, rywalizacji pomiędzy partiami i postaw oraz zachowań wyborców, jaki kiedykolwiek powstał. Zbiór danych, w tym materiały pomocnicze i dokumentacja kodowania, będzie wkrótce udostępniony naukowcom i ogółowi społeczeństwa. Więcej informacji na temat obsługi danych można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności na tej stronie.

Zespół euandi2019
euandi2019 kierują wspólnie dr Diego Garzia oraz prof. dr Alexander H. Trechsel (obaj na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii i w jako wykładowcy na EUI). W skład zespołu wchodzą:

Dr Diego Garzia (współprzewodniczący projektu)
Prof. dr Alexander H. Trechsel (współprzewodniczący projektu)
Dr Mihkel Solvak, Statistikalabor i Uniwersytet Tartu, Estonia (koordynator techniczny)
Ingo Linsenmann, EUI (koordynator finansowy i administracyjny)
Dr Lorenzo Cicchi, EUI (koordynator projektu naukowego)
Elena Torta, EUI (koordynator do spraw mediów i kontaktów zewnętrznych)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Trzon projektu stanowi dwadzieścia dziewięć zespołów krajowych, w tym ponad 120 wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych naukowców społecznych na poziomie doktoranckim lub podoktorskim, badających i kodujących partie polityczne opisane w narzędziu.

euandi2019 było możliwe dzięki:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Partnerami technicznymi zaangażowanymi w rozwój są Statistikalabor i Mobi Lab w Tartu (Estonia). euandi2019 jest również wykorzystywany do badań naukowych. W projekt zaangażowani są wyżej wspomniani naukowcy oraz prof. dr Guido Schwerdt (Uniwersytet w Konstancji, Niemcy). euandi2019 jest drugim filarem szerszego projektu na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., który pomaga obywatelom znaleźć partię polityczną, która najlepiej odpowiada ich preferencjom politycznym. Pierwszy filar to Spaceu2019, narzędzie internetowe specjalnie dostosowane do mobilnych obywateli UE, którzy głosują w swoim kraju obywatelstwa lub zamieszkania. Cały projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020), umowa o dotację nr 785683, a także ze Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki w ramach dotacji na projekt „W kierunku międzynarodowego głosowania w Europie i dla Europy”, który znajduje się na Uniwersytecie w Lucernie.

Contact: vaa@eui.eu