Opis operacji przetwarzania danych
Platforma eaundi2019 jest publiczną i w pełni politycznie niezależną stroną internetową przeznaczoną do sporządzania charakterystyk partyjnych, dostępną pod adresem: http://www.euandi2019.eu. Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we Florencji opracował euandi2019 we współpracy z Uniwersytetem w Lucernie (Szwajcaria). Narzędzie to opiera się na 22 stwierdzeniach dotyczących istotnych kwestii względem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Obejmuje ono szeroki zakres współczesnych kwestii polityki publicznej oraz wartości politycznych. Użytkownicy będą poproszeni o ustosunkowanie się do tychże 22 stwierdzeń. Następnie, algorytm porównuje ich pozycję z pozycjami głównych partii politycznych biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dostarczając użytkownikom spersonalizowane sugestie w kwestii głosowania, które pokazują stopień w jakim ich poglądy pokrywają się z ofertami partii politycznych we wszystkich państwach członkowskich UE.
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji jest właścicielem strony www.eaundi.2019.eu. Celem EUI jest udostępnienie poprawnych informacji w chwili ich opublikowania, choć nie gwarantuje ono kompletności oraz dokładności treści materiałów, ani też miarodajności zawartych informacji. Dane osobowe będę zbierane oraz poddane dalszemu przetwarzaniu w celach wyszczególnionych poniżej. Odpowiedzialność za proces przetwarzania danych należy do dyrektora Robert Schuman Centre for Advanced Studies, pełniącego funkcję administratora danych osobowych (ADO). Polityka ochrony danych osobowych EUI, dotycząca tych operacji, dostępna jest na https://www.eui.eu/About/DataProtection.

Zbieranie danych osobowych, celowość przedsięwzięcia, oraz wykorzystane środki techniczne
Podczas sesji użytkownika na stronie eaundi2019.eu, serwer automatycznie zapisuje informacje o danej sesji, w tym typ wykorzystanej wyszukiwarki, system operacyjny, adres IP, oraz datę, godzinę i okres trwania sesji. Dalsze informacje dotyczące przechowywania zapisów informacyjnych można znaleźć na https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies.
Aplikacja będzie także przechowywała odpowiedzi na wyżej wspomniane 22 stwierdzenia polityczne. Żadne dane, które mogłyby zostać wykorzystane do zidentyfikowania wprowadzającego ich użytkownika nie będą zbierane. Rejestr informacji internetowych oraz dane zbierana do celów naukowych nigdy nie będę przechowywane wspólnie.

Kto posiada dostęp do informacji, oraz komu są one udostępniane?
Dane osobowe mogą być zbierane jedynie przez wydziały oraz obsługę EUI odpowiedzialną za tenże proces. Rejestry sesji użytkownika będą także dostępne dla partnerów technicznych: Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estonia), oraz Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003; Estonia). Dane zbierane w celach naukowych przetwarzane będą przez zespół naukowy odpowiedzialny za niniejszy nawigator wyborczy, w skład którego wchodzą: Prof. Alexander H. Trechsel oraz Dr Diego Garzia (Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria; wizytujący pracownik naukowy EUI); Dr Lorenzo Cicchi (EUI); Dr Mikhel Solvak (Statistikalabor oraz Uniwersytet Tartu); Prof. Dr Guido Schwerdt (Uniwersytet w Konstancji, Niemcy). Z biegiem czasu, dane zostanę umieszczone w ogólnodostępnym repozytorium danych, w celu umożliwienia przeprowadzania dalszych badań.

Jak chronimy dane osobowe?
Całość zebranych danych osobowych jest przetwarzana jedynie przez desygnowanych pracowników naukowych EUI lub współpracujących partnerów technicznych, w zgodności z zasadami i standardami bezpieczeństwa EUI. W przypadku współpracy z partnerem zewnętrznym, wszelkie zebrane dane osobowe oraz informacje dotyczące tego przedsięwzięcia przechowywane są w komputerze partnera zewnętrznego, który musi stosować się do tych samych zasad co desygnowani pracownicy EUI.

Przez jaki okres czasu przechowujemy dane osobowe?
EUI przechowywać będzie dane tak długo jak będzie to konieczne w celu osiągnięcia założeń wyszczególnionych w pkt 2.

Jak można zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe?
Jeżeli dana osoba chce zweryfikować informacje przechowywane przez administratora danych, albo chce otrzymać dostęp, zmienić lub usunąć dane przechowywane przez EUI, musi ona skontaktować się z administratorem danych przez następujący adres e-mailowy: Brigid.laffan@eui.eu. Odpowiedź będzie przekazana w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku. Uwagi dotyczące tego oświadczenia prywatności można kierować do data_protection_officer@eui.eu.

Prawo do odwołania
Jeżeli dana osoba uważa że jej prawa względem decyzji nr 10/2019 Prezydenta EUI zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych przez EUI, posiada ona prawo złożenia podania o kontrolę na podstawie artykułu 27 powyższej decyzji. Podanie to powinno być skierowane do administratora danych osobowych:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I - 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Równocześnie należy także przesłać wiadomość o złożeniu ww. podania na adres data_protection_officer@eui.eu.