Beschrijving van de verwerkingsoperatie
Het platform euandi2019 is een publieke en politiek volledig onafhankelijke website over partijprofilering beschikbaar via: www.euandi2019.eu. Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence heeft euandi2019 ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Luzern (Zwitserland). De tool is gebaseerd op 22 stellingen met betrekking tot relevante onderwerpen in het licht van de Europese Parlementsverkiezingen 2019 over een breed scala van hedendaagse beleidskwesties en politieke waarden in de Europese politiek. Gebruikers zal worden gevraagd om zichzelf te positioneren op de 22 stellingen. Een algoritme vergelijkt hun posities vervolgens met de posities van de belangrijkste partijen die deelnemen aan de EP verkiezingen en voorziet de gebruikers van een gepersonaliseerd stemadvies dat hun overlap weergeeft met het politieke aanbod in alle EU-lidstaten.
Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence is de eigenaar van de website www.euandi2019.eu. Het EUI streeft ernaar correcte informatie te verstrekken op het moment van publicatie, maar garandeert noch volledigheid en correctheid met betrekking tot de inhoud, noch actualiteit of betrouwbaarheid van de informatie. Persoonlijke data zullen worden verzameld en verwerkt voor de onderstaande doeleinden. De relevante gegevensverwerkingsoperaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van het Robert Schuman Centre for Advanced Studies die optreedt als gegevensbeheerder. Het gegevensbeschermingsbeleid van het EUI (beschikbaar via de link https://www.eui.eu/About/DataProtection) is van toepassing op die operaties.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we, met welk doel, en met welke technische middelen?
Gedurende de gebruikerssessie op de website euandi2019.eu zal de webserver automatisch informatie over de gebruikerssessie opslaan, inclusief het gebruikte browsertype, het besturingssysteem, het IP-adres en de datum en tijd en duur van de gebruikerssessie. Meer informatie over de opslag van internetloginformatie is te vinden op: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
De applicatie slaat ook de antwoorden op de 22 politieke stellingen op. Er worden geen gegevens verzameld die identificatie van de gebruiker die de gegevens verstrekt mogelijk maakt. Internetloginformatie en de verzamelde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zullen nooit tezamen worden opgeslagen.

Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie wordt deze verstrekt?
Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld door de EUI-diensten en -eenheden die betrokken zijn bij de activiteit. Informatie over gebruikerssessies is mogelijk ook toegankelijk voor de technische samenwerkingspartners Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estland) en Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estland). Data verzameld voor wetenschappelijk onderzoek zullen worden verwerkt door het wetenschappelijke team verantwoordelijk voor Stemadvies Applicatie, inclusief Prof. Alexander H. Trechsel en Dr. Diego Garzia (Universiteit van Luzern, Zwitserland, en Visiting Fellows EUI), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor en Universiteit van Tartu), en Prof. Dr. Guido Schwerdt (Universiteit van Konstanz, Duitsland). De data zullen uiteindelijk beschikbaar worden gemaakt in een open data repository voor verdere analyse.

Hoe beschermen en beveiligen we uw informatie?
Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen intern verwerkt door aangewezen EUI-personeelsleden of -vertegenwoordigers en opgeslagen op servers die voldoen aan de beveiligingsregels en -normen van het EUI. In het geval dat een externe contractant assisteert in de activiteit, worden de verzamelde persoonlijke gegevens en alle informatie met betrekking tot het evenement opgeslagen op een computer van de externe verwerker, die zich aan dezelfde regels moet houden als de andere aangewezen EUI-personeelsleden en -vertegenwoordigers.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?
Het EUI bewaart persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor het verwezenlijken van de institutionele doeleinden zoals hierboven vermeld in punt 2.

Hoe kunt u uw informatie verifiëren, bewerken of verwijderen?
Indien u wenst te verifiëren welke persoonlijke gegevens zijn opgeslagen door de verantwoordelijke gegevensbeheerder, of uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij het EUI wilt inzien, corrigeren of verwijderen, neemt u dan alstublieft contact op met de gegevensbeheerder op Brigid.Laffan@eui.eu. U ontvangt binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek een antwoord ontvangen. Opmerkingen met betrekking tot deze privacy verklaring kunt u richten aan data_protection_officer@eui.eu.

Verhaalsrecht
Als u van mening bent dat uw rechten op grond van besluit 10/2019 van de President van het EUI zijn geschonden als gevolg van het verwerken van uw persoonlijke gegevens door het EUI, heeft u het recht een herziening aan te vragen overeenkomstig Artikel 27 van het voorgenoemde besluit. Dergelijke verzoeken dienen te worden geadresseerd aan de gegevensbeheerder:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Deze dienen gelijktijdig te worden medegedeeld aan data_protection_officer@eui.eu.