Overzicht
euandi2019 is een stemwijzer die burgers helpt een geïnformeerde keuze te maken bij de verkiezingen voor het Europese Parlement (EP) van 2019. De stemwijzer is ontwikkeld door academici voor het brede publiek – en heeft explicit niet als bedoeling een bepaalde partij of groep partijen te bevoordelen. euandi2019 kan, volkomen gratis, door elke geïnteresseerde persoon, organizatie of instituut gebruikt worden. De software waarop euandi2019 draait, is oorspronkelijk ontwikkeld als “Societly” door xUpery Ltd., een bedrijf dat gevestigd is in Zwitersland. Societly is functionerende stemwijzersoftware die gratis verkrijgbaar is (met een MIT licentie) op www.GitHub.com.

Hoe werkt het?
euandi2019 is ontwikkeld door de European University Institute in Florence (Italië), in nauwe samenwerking met de Universiteit van Lucene in Zwitersland. Het programma is een middel voor kiezers om zonder belemmeringen een beeld te krijgen van het Europese politieke landschap, en hun plek daarin. Dit landschap wordt gevormd door het beleid van de politieke partijen die meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen in 2019. euandi2019 nodigt haar gebruikers uit om te reageren op 22 beleidsstellingen die gaan over een breed scala aan hedendaagse beleidsvraagstukken en politeke waarden in de Europese politiek. Gebruikers kunnen reageren op elke stelling door aan te geven in hoeverre ze het er mee eens zijn, op een standaardschaal van vijf punten. Ze kunnen daarnaast aangeven hoe belangrijk elk vraagstuk voor hen persoonlijk is. De stemwijzer gebruikt vervolgens een wiskundig algoritme (zie ook de methodologiesectie) om meer nadruk te leggen op de standpunten die door de gebruiker als ‘belangrijk’ worden gekenmerkt, en minder nadruk op de standpunten die als ‘minder belangrijk’ worden gekenmerkt. Vervolgens kan de gebruiker zijn of haar politieke profiel zien, zowel in relatie tot de politieke partijen van een bepaald land, als van de partijen in de hele Europese Unie.

Het kiezen van de partijen
Het euandi2019-team heeft geprobeerd zo inclusief mogelijk te zijn. Er werd alleen overwogen een partij uit te sluiten als de peilingen duidelijk aangaven dat deze partij geen enkele zetel zou behalen in de verkiezingen. Bijna elke partij die op dit moment een zetel in het Europese of nationale parlement heeft, en die in de peilingen op ten minste één zetel in het EP staat, is in de stemwijzer meegenomen. Het is belangrijk om te vermelden dat het euandi2019-team zich alle rechten voorbehoudt van de selectie van partijen die in de stemwijzer zijn meegenomen.

Het kiezen van de stellingen
Ons eerste criterium was om te kijken naar stellingen die politiek relevant zijn en waarover er verschillen bestaan tussen de partijen. Bovendien wilden we op een zo breed mogelijke wijze de vraagstukken die in de Europese verkiezingscampagne ter discusse staan menemen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de resultaten van opiniepeilingen, eerdere verkiezingsprogramma’s, maar ook van experts, academici en journalisten. We hebben veel van deze bronnen geraadpleegd om er achter te komen welke vraagstukken in deze verkiezingen belangrijk zouden zijn, welke vraagstukken de gemoederen bezig zouden houden, en welke politieke gebieden cruciaal zouden worden in deze Europese verkiezingen.

Het coderen van de partijen
Politieke partijen die meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen van 2019, en die door het euandi2019-team geselecteerd zijn om meegenomen te worden in de stemwijzer, hebben de kans gekregen om te reageren op de 22 stellingen en hun zelfplaatsing door te geven. Het euandi2019-team heeft de partijen geïdentificeerd en gecontacteerd om hen uit te nodigen om een vragenlijst in te vullen en hun keuzes te motiveren door middel van ondersteunend materiaal. We hebben onze experts gevraagd aan te geven welke documentatie ze hebben gebruikt om de politieke partijen te plaatsen. We hebben hen uitgenodigd om gebruik te maken van een hiërarchische lijst van acht types bronnen.

1. Het verkiezingsprogramma van de partij voor de Europese parlementsverkiezingen van 2019;
2. Het verkiezingsplatform van de partij;
3. Het meest recent nationale verkiezingsprogramma;
4. Het Europees verkiezingsprogramma van de Europese partij waartoe de partij behoort;
5. Ander officiëel partijmateriaal;
6. Interviews, persverklaringen en posts op social media door de partijleider en hooggeplaatste kandidaten;
7. Oudere verkiezingsprogramma’s;
8. Overige bronnen..

Toen de zelfplaatsing door de partij en de plaatsing door de expert klaar waren, zijn de twee resultaten met elkaar vergeleken. Daar waar er verschillen waren, is de partij gevraagd om meer ondersteuning te geven voor haar gekozen standpunt, en is er een definief antwoord geïdentificeerd. Daar waar partijen niet mee hebben gedaan aan de zelfplaatsing, hebben de landenteams zelf gezorgd voor het plaatsen van de partijen op basis van de beschikbare documentatie. Alhoewel de partijen wel geraadpleegd zijn, lag de uiteindelijke beslissing steeds bij de landenteams, wat de stemwijzer een complete onpartijdigheid en onafhankelijkheid geeft.

Het gebruik van data
Het coderen van duizenden standpunten van partijen op 22 standpunten voor meer dan 250 partijen, zal resulteren in een zeer grote dataset van standpunten van Europese partijen. De opinies van miljoenen gebruikers zullen verder bijdragen aan dit grootste dataverzamelingsproject over Europese parlementsverkiezingen, de competitie tussen partijen en de politieke voorkeuren en stemgedrag van kiezers, ooit. De dataset zal binnenkort, vergezeld door ondersteunend materiaal en documentatie van het coderingsproces, gratis beschikbaar gesteld worden aan academici en het bredere publiek. Voor verdere informatie over het gebruik van data, kunt u terecht bij de desbetreffende privacyverklaring op deze site.

Het euandi2019-team
Het euandi2019-team wordt geleid door Dr. Diego Garzia en Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (die beiden werken bij de Universiteit van Lucerne en fellows zijn aan de EUI). Het volledige team bestaat uit:

Dr. Diego Garzia (project co-leader)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (project co-leader)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor en de Universiteit van Tartu, Estonia (tech coordinator)
Ingo Linsenmann, EUI (financial and administrative coordinator)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (scientific project coordinator)
Elena Torta, EUI (media and outreach coordinator)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

De ruggegraat van het project wordt gevormd door de 29 landenteams, die bestaan uit meer dan 120 hoogopgeleide en goed geínformeerde sociale wetenschappers op het doctoraal en postdoctoraal niveau, die de standpunten van politieke partijen in de stemwijzer hebben onderzocht en gecodeerd.

euandi2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

De technische partners betrokken bij de ontwikkeling zijn Statistikalabor en Mobi Lab in Tartu (Estland). euandi2019 wordt tevens gebruikt voor academisch onderzoek. De onderzoekers die daarbij betrokken zijn, zijn zowel de hierboven genoemde academici, als Prof. Dr. Guido Schwerdt (Universiteit van Konstanz, Duitsland). euandi2019 is de tweede pilaar van een groter project voor de Europese parlementsverkiezingen van 2019, die burgers helpt om een politieke partij te vinden die het beste past bij hun politieke voorkeuren. De eerste pilaar is spaceu2019, een online tool die op maat gemaakt is voor mobiele Europese burgers die stemmen in hun land van herkomst of het land waar zij wonen. Het volledige project wordt financieel ondersteund door the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement number 785683, en the Swiss National Science Foundation door middel van een beurs voor het project “Towards transnational voting in/for Europe” dat ondergebracht is bij de Universiteit van Lucerne.

Contact: vaa@eui.eu