Deze Website van het Europees Universitair Instituut (hierna 'de Website') bestaat uit alle secties en sub-secties die worden gehost op het *. euandi2019.eu domein en verwijst naar het gehele netwerk aan webdiensten geleverd door het EUI. Door de Website en het materiaal en de informatie die deze bevat te gebruiken, erkent u de volgende algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd, en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Disclaimer
De inhoud en meningen van de auteur(s) geuit in publicaties zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur(s), en hebben geen betrekking op het EUI als instantie.

Auteursrecht en handelsmerken
Alle teksten, software, grafische afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, informatie, interactieve functies en alle andere inhoud en rangschikking van de site (hierna 'de Inhoud') zijn eigendom van het EUI of zijn licentiegevers en zijn onderhevig aan eigendomsrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van het EUI en EUI’s licentiegevers. De software van euandi2019 is gebaseerd op een softwarepakket (“Societly”) ontwikkeld door xUpery Ltd. (gevestigd in Zürich, Zwitserland). Societly is gratis beschikbaar onder een MIT-licentie op GitHub.com. Het is gebruikers niet toegestaan om enige inhoud van de site te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, afgeleide werken te creëren, of de site-inhoud te gebruiken voor doeleinden anders dan die van de Website, tenzij anders vermeld.

Geen aansprakelijkheid
De Website wordt voortdurend ontwikkeld. Het EUI heeft er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat de informatie op de Website correct was op het moment van creatie en/of wijziging. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het EUI wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor fouten of omissies daarin. Het EUI stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn IT-infrastructuur vrij is van virussen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen die via de Website zijn verkregen. Het is EUI-beleid om te reageren op kennisgevingen van inbreuk op de rechten van derden die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving door het voortvarend verwijderen van onrechtmatige inhoud en het beëindigen van de account van herhaaldelijke overtreders. Gebruikers van deze Website zullen het EUI, haar partners, functionarissen, directeurs, agenten, gelieerde bedrijven, licentiegevers en hun leveranciers schadeloosstellen, verdedigen tegen, en vrijwaren van elke claim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de interactieve delen van deze Website.

Gelinkte sites
De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die door anderen worden onderhouden of beheerd en het EUI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites.

Spam- en adresregistratie
Het automatisch of handmatig verzamelen van e-mailadressen van de EUI Website is strikt verboden voor commercieel gebruik, inclusief (maar niet beperkt tot) wederverkoop of voor het ongevraagd verzenden van e-mails.