Informācijas apstrādes apraksts
Platforma euandi2019 ir publiska un politiski pilnībā neatkarīga partiju profilēšanas mājaslapa, kas ir pieejama šādā Interneta adresē: www.euandi2019. euandi2019 ir izstrādāts, Eiropas Universitātes Institūtam Florencē sadarbojoties ar Lucernas Universitāti (Šveicē). Šis Vēlēšanu Padomdevēja Rīks ir balstīts uz 22 apgalvojumiem par problēmjautājumiem, kas ir aktuāli 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, aptverot mūsdienu politikā svarīgus jautājumus un Eiropas politikas vērtības. Rīka lietotāji tiek lūgti sniegt savu pozīciju par minētajiem 22 apgalvojumiem. Algoritms pēc tam salīdzina galveno politisko partiju, kas piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pozīcijas ar rīka lietotāju individuālajām pozīcijām un parāda, cik lielā mērā partiju pozīcijas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs atbilst lietotāju uzskatiem un vērtībām. Tādā veidā katram rīka lietotājam tiek sniegts personalizēts padoms balsošanas izvēlei Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Eiropas Universitātes Institūts (turpmāk tekstā – “EUI” vai “Institūts”) Florencē ir mājaslapas www.euandi2019.eu īpašnieks. EUI mērķis ir nodrošināt korektas informācijas publicēšanu, tomēr Institūts negarantē ne satura pilnīgumu un precizitāti, ne to, ka publicētā informācija vēl joprojām ir uzticama un faktiskajai situācijai atbilstoša. Mājaslapas lietotāju personiskie dati tiek ievākti un tālāk apstrādāti mērķiem, kas norādīti zemāk. Par attiecīgajām datu apstrādes darbībām atbildīgā persona ir Robēra Šūmana Advancēto pētījumu centra direktore, kas šajā gadījumā darbojas kā Datu Kontrolieris. Uz šīm datu apstrādes darbībām attiecas Institūta Datu Aizsardzības Politika (pieejama šādā Interneta adresē: https://www.eui.eu/About/DataProtection).

Kādu personisko informāciju mēs ievācam, kādiem nolūkiem un ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem?
Lietotājiem izmantojot mājaslapu euandi2019.eu, tīkla serveris automātiski uzglabā informāciju par lietotāja sesiju, tajā skaitā arī informāciju par izmantoto pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu, IP adresi, kā arī datumu, laiku un lietotāja sesijas ilgumu. Vairāk informācijas par Interneta sesijas laikā saglabāto informāciju var atrast šādā Interneta adresē: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Rīks saglabā arī sniegtās atbildes par 22 apgalvojumiem. Netiek ievākti nekādi dati, kas ļautu identificēt lietotāju, kurš sniedzis atbildes par apgalvojumiem. Interneta lietotāja sesijas informācija un dati, kas ievākti akadēmiskai izpētei, nekad netiks uzglabāti vienkopus.

Kuram ir pieeja Jūsu informācijai un kam Jūsu informācija tiek atklāta??
Personiskos datus var ievākt tikai tie EUI servisi un nodaļas, kas iesaistītas attiecīgajā aktivitātē. Informācijai par lietotāju sesijām var piekļūt arī tehniskie sadarbības partneri Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Igaunija) un Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Igaunija). Akadēmiskajai izpētei ievāktos datus apstrādās akadēmiskā komanda, kas atbildīga par Vēlēšanu Padomdevēja Rīku. Šo komandu veido Prof. Alexander H. Trechsel un Dr. Diego Garzia (Lucernas Universitāte, Šveicē), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor un Tartu Universitāte), kā arī Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanzas Universitāte, Vācijā). Dati ar laiku būs pieejami atvērto datu glabātavā tālākai analīzei.

Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?
Visus ievāktos personiskos datus apstrādā tikai speciāli šim nolūkam nozīmēti Institūta darbinieki un aģenti, un šie personiskie dati tiek uzglabāti serveros, kas atbilst Institūta drošības noteikumiem un standartiem. Gadījumā, ja ārpakalpojumā piesaistīti darbuzņēmēji palīdz datu apstrādes aktivitātēs, ievāktie personiskie dati un visa ar konkrēto situāciju saistītā informācija tiek uzglabāta ārējā procesora datorā, kam jāatbilst tādiem pašiem noteikumiem un standartiem, kādi darbojas Institūtā.

Cik ilgi mēs uzglabājam personiskos datus?
EUI uzglabā personiskos datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu institucionālos mērķus, kas norādīti augstākminētajā 2. punktā.

Kā Jūs varat pārbaudīt, grozīt vai izdzēst Jūsu informāciju?
Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, kādus Jūsu personiskos datus Institūts ir uzglabājis, vai ja Jūs vēlaties piekļūt šiem datiem, vai precizēt vai izdzēst Jūsu personiskos datus, ko Institūts ir uzglabājis, lūdzu, sazinieties ar Datu Kontrolieri, rakstot uz e-pastu: brigid.laffan@eui.eu. Jūsu pieprasījumu izskatīs un uz to atbildēs 30 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas Institūtā. Komentārus par šo privātuma atrunu var sūtīt uz šādu e-pastu: data_protection_officer@eui.eu.

Pieprasījuma tiesības
Ja uzskatāt, ka Jūsu personisko datu apstrādes, ko veicis EUI, rezultātā ir pārkāptas Jūsu tiesības, izrietošas no EUI Prezidenta Lēmuma 10/2019, Jums saskaņā ar minētā Lēmuma 27. pantu ir tiesības pieprasīt pārbaudi. Šādas pārbaudes pieprasījums ir jāadresē Datu Kontrolierim:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
E-pasts: brigid.laffan@eui.eu

Vienlaicīgi šādas pārbaudes pieprasījums ir jānosūta arī uz: data_protection_officer@eui.eu.