Šī Eiropas Universitātes Institūta (turpmāk tekstā – “EUI” vai “ Institūts”) tīmekļa vietne (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”) ir veidota no visām sadaļām un apakšsadaļām, kas izvietotas uz *. euandi2019.eu domēna, un attiecas uz visu EUI nodrošināto tīmekļa pakalpojumu tīklu. Piekļūstot Tīmekļa vietnei un tajā iekļautajiem materiāliem un informācijai, Jūs atzīstat, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis ievērot šādus lietošanas noteikumus.

Atruna
Saturs un autora/-u viedokļi, kas izteikti publikācijās, ir paša/-u autora/-u atbildība, un neatspoguļo EUI kā institūcijas viedokli.

Autortiesības un preču zīmes
Visi teksti, programmatūra, grafikas, fotogrāfijas, skaņas, video, informācija, interaktīvās funkcijas un jebkurš cits Tīmekļa vietnes saturs un izkārtojums (turpmāk tekstā – “Saturs”) pieder EUI vai tā licences devējiem un ir pakļauts autortiesībām, preču zīmju tiesībām un citām EUI un tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesībām. euandi2019 programmatūra ir balstīta uz programmatūras paketi (“Societly”), ko izstrādājusi XUpery Ltd. (atrodas Cīrihē, Šveicē). Saskaņā ar MIT licenci Societly ir brīvi pieejama GitHub.com. Ja vien nav norādīts citādi, lietotājiem ir aizliegts pārveidot, kopēt, izplatīt, pārraidīt, attēlot, publicēt, pārdot, licencēt, radīt atvasinātus darbus vai izmantot jebkādu Tīmekļa vietnes saturu citiem mērķiem, kas nav Tīmekļa vietnes mērķi.

Atbildība
Tīmekļa vietne tiek pastāvīgi attīstīta. EUI ir darījis visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnē esošā informācija ir bijusi precīza Tīmekļa vietnes izveides un/vai pārveidošanas laikā. Visa informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. EUI nepārprotami atsakās no atbildības par kļūdām vai izlaidumiem. EUI pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka tā IT infrastruktūra ir brīva no vīrusiem, bet neuzņemas atbildību par kaitējumu, ko izraisījuši Tīmekļa vietnē iegūtie vīrusi. EUI politika ir atbildēt uz paziņojumiem par trešo pušu tiesību pārkāpumiem, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem, ātri izņemot nelikumīgu saturu un pārtraucot atkārtotu pārkāpēju konta darbību. Tīmekļa vietnes lietotāji aizsargās EUI, tā partnerus, darbiniekus, direktorus, aģentus, saistītās personas, licenču devējus un to piegādātājus no jebkādām pretenzijām vai atbildības, kas radusies, Tīmekļa vietnes lietotājiem izmantojot Tīmekļa vietnes interaktīvās sadaļas.

Saistītās vietnes
Tīmekļa vietne var ietvert hipersaites uz citām tīmekļa vietnēm, ko neuztur vai nekontrolē EUI. Institūts neuzņemas atbildību par šādu saistīto tīmekļa vietņu saturu.

Mēstules un adrešu sagrābšana
Automātiska vai manuāla e-pasta adrešu savākšana no Tīmekļa vietnes jebkādiem komerciāliem nolūkiem, tajā skaitā (bet ne tikai) tālākpārdošanai vai nevēlama e-pasta sūtīšanai, ir stingri aizliegta.