Pārskats
euandi2019 ir Vēlēšanu Padomdevēja Rīks (VPR), kura mērķis ir palīdzēt pilsoņiem veikt informētu izvēli 2019. gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās. To ir izveidojuši akadēmiķi, un tas ir domāats plašākai sabiedrībai. Rīks ir veidots tā, lai nedotu priekšroku kādai politiskajai partijai vai partiju grupai. Ikviena ieinteresētā persona, organizācija vai institūcija euandi2019 var izmantot bez maksas. Programmatūras kodu, uz kura balstās euandi2019, sākotnēji izveidoja Cīrihē (Šveicē) balstītā kompānija xUpery Ltd., kas to nodēvēja par “Societly”. Societly ir funkcionējoša VPR programmatūra, kas bez maksas ir pieejama zem MIT licences, vietnē www.GitHub.com.

Kā tas darbojas?
euandi2019, ko izveidojis Eiropas Universitātes Institūts Florencē, Itālijā, ciešā sadarbībā ar Lucernas Universitāti Šveicē, ir instruments, kas ļauj vēlētājiem iegūt pārskatu par Eiropas politisko telpu un viņu vietu tajā. Šo telpu veido to partiju pozīcijas, kas sacenšas 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. euandi2019 aicina vēlētājus atbildēt uz 22 politiskajiem apgalvojumiem, kas aptver plašu jautājumu klāstu – mūsdienu politikas jautājumus un politiskās vērtības Eiropas politikā. Vēlētāji var atbildēt uz ikvienu apgalvojumu, standarta piecu punktu skalā norādot, cik lielā mērā viņi apgalvojumam piekrīt. Vēlētāji var arī noteikt jautājumu relatīvo svarīgumu, norādot, cik ļoti katrs jautājums ir svarīgs viņiem personīgi. Pēc tam rīks izmanto matemātisko algoritmu (skatīt sadaļu par metodoloģiju), lai piešķirtu lielāku svaru tām pozīcijām, ko lietotājs atzīmējis kā “svarīgākas,” un mazāku svaru – pozīcijām, kas lietotājam ir “mazāk svarīgas”. Lietotāja politisko profilu ir iespējams analizēt attiecībā uz konkrētās valsts politiskajām partijām, kā arī uz partijām no visas Eiropas Savienības.

Partiju izvēle
euandi2019 komanda ir centusies būt tik iekļaujoša, cik vien iespējams, un partijas izslēgšana no euandi2019 iekļautā partiju saraksta tika apsvērta tikai tad, ja dažādas viedokļu aptaujas skaidri lika noprast, ka partija neiegūs nevienu vietu vēlēšanās. Gandrīz ikviena partija, kurai pašlaik ir vieta Eiropas Parlamentā vai nacionālajos parlamentos un kura sakaņā ar aptaujām iegūs vismaz vienu vietu EP, ir iekļauta euandi2019. Jānorāda, ka euandi2019 komanda rezervē visas tiesības attiecībā uz to, kuras partijas izvēlētas, lai tās iekļautu šajā rīkā.

22 apgalvojumu izvēle
Mūsu pirmais kritērijs bija izvēlēties apgalvojumus, kas ir politiski svarīgi un kuros pastāv viedokļu atšķirības starp partijām. Turklāt mēs vēlējāmies pēc iespējas plašāk aptvert jautājumus, kas ir svarīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņā. Šim nolūkam mēs izmantojām sabiedriskā viedokļa aptauju rezultātus, agrāko partiju programmu kodēšanas rezultātus, ekspertus, akadēmiķus un žurnālistus. Mēs izmantojām minētos avotus, lai noskaidrotu, kuri jautājumi ir svarīgi šajās vēlēšanās, kuri jautājumi nav svarīgi un kuras politikas jomas kļūs īpaši aktuālas šajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Partiju kodēšana
Politiskajām partijām, kas piedalās 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un kuras euandi2019 komanda atlasīja iekļaušanai Vēlēšanu Padomdevēja Rīkā, tika sniegta iespēja atbildēt uz 22 apgalvojumiem un sniegt savu pašpozicionēšanos. euandi2019 komanda identificēja partijas un sazinājās ar tām, aicinot tās aizpildīt aptauju un motivēt savas izvēles, sniedzot atbilstošus materiālus. Paralēli tam valstu komandas kodēja partiju pozīcijas. Mūsu ekspertiem tika lūgts precizēt, kādu dokumentāciju viņi izmantoja, lai klasificētu partijas. Viņi tika aicināti izmantot astoņus avotu tipus, kas sarindoti hierarhiskā secībā:

1. Nacionālās partijas programma 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
2. Partijas vēlēšanu platforma;
3. Pašreizējā / pēdējā partijas programma nacionālajām vēlēšanām;
4. Eiropartiju programma Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
5. Cita programmatiska un oficiāla partijas dokumentācija;
6. Intervijas, preses relīzes un komunikācija sociālajos medijos (partijas līderis un vadošie kandidāti);
7. Vecākas vēlēšanu programmas;
8. Citi avoti.

Kad partijas bija iesniegušas informāciju par savu pašpozicionēšanos un valstu eksperti bija pabeiguši paralēlo partiju kodēšanu, abi rezultāti tika salīdzināti. Gadījumos, kad bija novērojamas pretrunas, partijai tika lūgts sniegt papildu atbalsta materiālu tās deklarētajai pozīcijai un tika noteikta gala atbilde. Gadījumos, kad partijas neizmantoja iespēju sniegt informāciju, valstu komandas pozicionēja partijas, balstoties uz pieejamo publisko dokumentāciju. Lai arī partijas tika aptaujātas un lūgtas sniegt informāciju par pašpozicionēšanos, galīgo lēmumu par partijas pozīciju attiecībā uz 22 apgalvojumiem vienmēr pieņēma valsts komanda, nodrošinot pilnīgu rīka objektivitāti un neatkarību.

Datu izmantošana
Projekta rezultātā, kodējot vairāk nekā 250 partiju pozīcijas attiecībā uz 22 apgalvojumiem, ir izveidota vērienīga datu kopa ar partiju pozīcijām ES dalībvalstīs. Viedokļi, ko sniegs miljoniem rīka lietotāju, papildinās lielāko jebkad apkopoto datu kopumu par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, partiju sacensību un vēlētāju attieksmēm un uzvedību. Datu kopa, ieskaitot paskaidrojošo materiālu un kodēšanas dokumentāciju, drīz tiks padarīta brīvi pieejama pētniekiem un plašākai sabiedrībai. Lai saņemtu papildu informāciju par datu apstrādi, lūdzu, skatiet saistīto paziņojumu par privātumu šajā mājaslapā.

euandi2019 komanda
euandi2019 kopīgi vada Dr. Diego Garzia un Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (abi Lucernas Universitātē, Šveicē, un pētnieki Eiropas Universitātes Institūtā). Pilns komandas sastāvs ir šāds:

Dr. Diego Garzia (projekta līdzvadītājs)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (projekta līdzvadītājs)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor un Tartu Universitāte, Igaunija (tehniskais koordinators)
Ingo Linsenmann, EUI (finanšu un administratīvais koordinators)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (zinātniskais projekta koordinators)
Elena Torta, EUI (mediju un sabiedrisko attiecību koordinatore)
Julia Hiltrop, EUI (administratīvais atbalsts)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administratīvais un finanšu atbalsts)
Martina Popova, EUI (mediju un sabiedrisko attiecību atbalsts)
Simone Ottaviano, EUI (tehniskais atbalsts)

Projekta mugurkaulu veido tā divdesmit deviņas valstu komandas, kas iekļauj vairāk nekā 120 labi apmācītus sociālos zinātniekus doktorantūras vai pēc-doktorantūras līmenī, kuri pētīja un kodēja rīkā iekļautās politiskās partijas.

euandi2019 rīks ir iespējams, pateicoties:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Ieva Bloma - Team Leader

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Tehniskie partneri, kas iesaistīti rīka attīstībā, ir Statistikalabor un Mobi Lab Tartu (Igaunijā). euandi2019 tiek izmantots arī akadēmiskajai pētniecībai. Iesaistītie pētnieki ir augstāk minētie akadēmiķi, kā arī Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstances Universitāte, Vācijā). euandi2019 ir otrais pīlārs plašākam projektam par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas ļauj ES pilsoņiem atrast politisko partiju, kas vislabāk atbilst viņu politiskajām izvēlēm. Pirmais projekta pīlārs ir spaceu2019, tiešsaistes rīks, kas ir īpaši pielāgots mobilajiem ES pilsoņiem, kuri balso vai nu savā pilsonības, vai dzīvesvietas valstī. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020), granta līgums Nr. 785683, kā arī no Šveices Nacionālā zinātnes fonda caur grantu projektam “Ceļā uz transnacionālo balsošanu Eiropā/Eiropai,” kas bāzēts Lucernas Universitātē.

Contact: vaa@eui.eu