Αυτός ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (στο εξής ‘ο Ιστότοπος’) αποτελείται από όλες τις ενότητες και υποενότητες που φιλοξενούνται στο *.euandi2019.eu δικτυακό χώρο (domain) και αναφέρεται στο σύνολο του δικτύου (network) δικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΕΠΙ. Κατόπιν της πρόσβασής τους στον Ιστότοπο, καθώς και στις εμπεριεχόμενες πληροφορίες και υλικό, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει να δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο και οι απόψεις των συγγραφέων που εκφράζονται σε δημοσιεύσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αφορούν το EΠΙ ως ίδρυμα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Το σύνολο των κειμένων, λογισμικού, γραφικών, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού, πληροφοριών, διαδραστικών στοιχείων καθώς και κάθε άλλου περιεχομένου (στο εξής ‘το υλικό’) ανήκει στα πνευματικά δικαιώματα του ΕΠΙ ή των δικαιοπαρόχων του και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΕΠΙ και των δικαιοπαρόχων του. Το λογισμικό του euandi2019 βασίζεται σε πακέτο λογισμικού (“Societly”) που αναπτύχθηκε από την xUpery Ltd. (με έδρα τη Ζυρίχη, Ελβετία). To Societly διατίθεται δωρεάν με την άδεια του MIT στο GitHub.com. Απαγορεύεται στους χρήστες η τροποποίηση, αντιγραφή́, διανομή, μετάδοση, παρουσίαση, δημοσίευση, πώληση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγου έργου ή χρήση οποιουδήποτε υλικού της ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς του Ιστοτόπου, εκτός και αν προσδιορίζονται ρητώς.

Περιορισμοί ευθύνης
Ο Ιστότοπος υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. Το ΕΠΙ έχει κάνει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει την ακρίβεια των εμπεριεχομένων πληροφοριών την ώρα που δημιουργήθηκαν και/ή τροποποιήθηκαν. Όλες οι πληροφορίες είναι πιθανόν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Το ΕΠΙ ρητώς αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενα σε αυτές λάθη και παραλείψεις. Παρόλο που το ΕΠΙ καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την παρουσία ιών στις ηλεκτρονικές του υποδομές, δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιά οφειλόμενη σε ιούς που προέρχονται από τον Ιστότοπο. To ΕΠΙ έχει ως πάγια πολιτική να ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών συμφώνως με την ισχύουσα νομοθεσία, να αποσύρει παράνομο υλικό και να καταργεί τους λογαριασμούς (accounts) κατ’επανάληψη παραβατών. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου υποχρεούνται να αποζημιώνουν, υπερασπίζουν και αποτρέπουν τo ΕΠΙ, τους συνεργάτες του, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εντολοδόχους, τους συνεργάτες του, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές του, από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή ευθύνης που απορρέει από τη χρήση διαδραστικών τμημάτων αυτού του Ιστότοπου.

Συνδεδεμένοι ιστότοποι
Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστότοπους που διατηρούνται ή ελέγχονται από τρίτους και το ΕΠΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων συνδεδεμένων ιστότοπων.

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και συλλογή διευθύνσεων χωρίς συναίνεση
Η αυτόματη ή μη αυτόματη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο ΕΠΙ απαγορεύεται αυστηρώς για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικώς) της μεταπώλησης ή για την ανεπιθύμητη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.