Περιγραφή της λειτουργίας επεξεργασίας
H πλατφόρμα euandi2019 αποτελεί μία δημόσια και πολιτικά εντελώς ανεξάρτητη ιστοσελίδα για τη διαμόρφωση κομματικού προφίλ η οποία είναι προσβάσιμη στην: www.euandi2019.eu. Η ιστοσελίδα αυτή αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) στην Φλωρεντία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης (Ελβετία). Το εργαλείο αυτό είναι βασισμένο σε 22 δηλώσεις σχετικά με τρέχοντα ζητήματα εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων πολιτικών ζητημάτων και πολιτικών αξιών στην Ευρώπαϊκή πολιτική. Από τους χρήστες θα ζητηθεί να τοποθετηθούν σχετικά με 22 τέτοιες κομματικές δηλώσεις. Κατόπιν ένας αλγόριθμος συγκρίνει τις τοποθετήσεις τους με τα κύρια πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν μέρος στις Ευρωεκλογές, παρέχοντας στους χρήστες μια εξατομικευμένη συμβουλή ψηφοφορίας που δείχνει τον βαθμό συμφωνίας τους με την προσφορά των κομμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.euandi2019.eu είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας. Το ΕΠΙ έχει ως στόχο να παρέχει σωστές πληροφορίες κατά τη δημοσίευση, παρόλα αυτά δεν εγγυάται πληρότητα και ακρίβεια όσον αφορά το περιεχόμενο, την επικαιρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλεχθούν και θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Υπεύθυνη για τις σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων είναι η διευθύντρια του Κέντρου Προηγμένων Μελετών Robert Schuman που δρα ως Ελεγκτής Δεδομένων (Data Controller). Η πολιτική προστασίας δεδομένων του ΕΠΙ (η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.eui.eu/About/DataProtection) εφαρμόζεται σε αυτές τις διεργασίες.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, με ποιο σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα;
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης χρήστη στην ιστοσελίδα euandi2019.eu, ο διακομιστής web θα αποθηκεύσει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, του λειτουργικού συστήματος, της διεύθυνσης IP, όπως και της ημερομηνίας και ώρας, και επίσης της διάρκειας της περιήγησης του χρήστη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των πληροφοριών του διαδικτυακού αρχείου καταγραφής στο https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Η εφαρμογή θα αποθηκεύσει επίσης τις απαντήσεις που αφορούν στις 22 πολιτικές δηλώσεις. Δεν θα συλλέγονται δεδομένα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ταυτοποίηση του χρήστη που παρέχει τα δεδομένα. Οι πληροφορίες του διαδικτυακού αρχείου καταγραφής και τα δεδομένα που συλλέγονται για ακαδημαϊκή έρευνα δεν θα αποθηκευτούν ποτέ μαζί.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται μόνο από τις υπηρεσίες και τις μονάδες του ΕΠΙ που εμπλέκονται στη δραστηριότητα. Σε πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση χρήστη μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης που είναι η Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Εσθονία) και η Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Εσθονία). Τα δεδομένα που συλλέγονται για την ακαδημαϊκή έρευνα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ακαδημαϊκή ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον Σύμβουλο Ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των Prof. Alexander H. Trechsel και Dr. Diego Garzia (Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης, Ελβετία και επισκεπτόμενα μέλη ΕΠΙ), Dr. Lorenzo Cicchi (ΕΠΙ), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor και Πανεπιστήμιο του Tartu), και ο Prof. Dr. Guido Schwerdt (Πανεπιστήμιο του Konstanz, Γερμανία). Τα δεδομένα τελικά θα διατεθούν σε ένα ανοιχτό χώρο αποθήκευσης δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση.

Πώς προστατεύουμε και περιφρουρούμε τις πληροφορίες σας;
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται εσωτερικά μόνο από τα ορισθέντα μέλη ή υπαλλήλους του ΕΠΙ και αποθηκεύονται σε διακομιστές, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας του ΕΠΙ. Σε περίπτωση που ένας εξωτερικός συνεργάτης συνδράμει στη δραστηριότητα, τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το συμβάν αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή του εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος υποκύπτει στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όλους τους συνεργάτες και παράγοντες του ΕΠΙ.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το ΕΠΙ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των θεσμικών σκοπών που αναφέρονται παραπάνω στο σημείο 2.

Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας;
Εάν επιθυμείτε να επαληθεύσετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την αρμόδια Ελεγκτή Δεδομένων ή να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ΕΠΙ, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την Ελεγκτή Δεδομένων στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Brigid.laffan@eui.eu. Θα λάβετε απάντηση εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μπορούν να απευθύνονται στον data_protection_officer@eui.eu.

Δικαίωμα προσφυγής
Εάν θεωρήσετε ότι τα δικαιώματα που σας παρέχονται σύμφωνα με την Προεδρική Απόφαση ΕΠΙ10/2019 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το ΕΠΙ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 27 της προαναφερόμενης Απόφασης. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

Διευθύντρια του Κέντρου Προηγμένων Μελετών Robert Schuman
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Τα αιτήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται ταυτοχρόνως και στο data_protection_officer@eui.eu.