Επισκόπηση
Το euandi2019 είναι ένας Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου (VAA) με στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν μια συνειδητή επιλογή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019 (ΕΚ). Αναπτύσσεται από ακαδημαϊκούς για το ευρύ κοινό - δεν αποσκοπεί ρητά να ευνοήσει οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή ομάδα κομμάτων. Σημειώστε επίσης ότι το euandi2019 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς δωρεάν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, οργανισμό ή ίδρυμα. Ο κώδικας του λογισμικού στον οποίο βασίζεται το euandi2019 αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρεία xUpery Ltd. με έδρα την Ζυρίχη (Ελβετία) με την επωνυμία "Societly". Societly είναι ένα VAΑ λογισμικό που διατίθεται δωρεάν, με άδεια MIT, στη διεύθυνση www.GitHub.com.

Πως λειτουργεί;
Το euandi2019, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας της Ιταλίας, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης στην Ελβετία, αντιπροσωπεύει ένα μέσο για να αποκτήσουν οι ψηφοφόροι μια απρόσκοπτη εικόνα του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου και τη θέση τους μέσα σε αυτό. Ο χώρος αυτός καθορίζεται από τις πολιτικές των κομμάτων που ανταγωνίζονται στις εκλογές του 2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Το euandi2019 καλεί τους χρήστες να αντιδράσουν σε 22 πολιτικές δηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων πολιτικών θεμάτων και πολιτικών αξιών στην ευρωπαϊκή πολιτική. Οι χρήστες μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε δήλωση έκδοσης δηλώνοντας το επίπεδο συμφωνίας τους σε μια τυπική κλίμακα πέντε σημείων. Μπορούν επίσης να βαθμολογήσουν την σπουδαιότητα των ζητημάτων, υποδεικνύοντας σε ποιο βαθμό θεωρούν κάθε ζήτημα προσωπικά σημαντικό για αυτούς. Στη συνέχεια, το εργαλείο χρησιμοποιεί έναν μαθηματικό αλγόριθμο (βλ. τμήμα για τη μεθοδολογία) για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις θέσεις που σταθμίζονται από τον χρήστη ως «πιο σημαντικές», και λιγότερη έμφαση σε εκείνες που σταθμίζονται ως «λιγότερο σημαντικές». Το πολιτικό προφίλ του χρήστη μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα ενός δεδομένου έθνους καθώς και με τα κόμματα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλέγοντας πολιτικά κόμματα
Η ομάδα του euandi2019 προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτική και ο αποκλεισμός ενός κόμματος εξετάστηκε μόνο αν μια σειρά δημοσκοπήσεων έδειξε έντονα ότι το κόμμα δεν θα κέρδιζε μία θέση στις εκλογές. Περιλαμβάνεται σχεδόν κάθε κόμμα που έχει επί του παρόντος έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα εθνικά κοινοβούλια και προβλέπεται να κερδίσει τουλάχιστον μία θέση στο ΕΚ. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την ομάδα euandi2019 για την επιλογή των πολιτικών κομμάτων που θα ενσωματωθούν στο εργαλείο.

Επιλέγοντας τις ερωτήσεις
Το πρώτο μας κριτήριο ήταν να αναζητήσουμε δηλώσεις που είναι πολιτικά σημαντικές και όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ των κομμάτων. Επιπλέον, θέλαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν ευρύτερα τα ζητήματα που διακυβεύονται στην ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, προηγούμενες κωδικοποιήσεις μανιφέστων, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους - πραγματοποιήσαμε διαβουλεύσεις με πολλές από αυτές τις πηγές για να μάθουμε ποια θέματα ήταν σημαντικά σε αυτές τις εκλογές, ποια θέματα ήταν επίκαιρα, ποιοι πολιτικοί τομείς θα είναι κρίσιμοι για αυτές τις ευρωεκλογές.

Κωδικοποιώντας τα πολιτικά κόμματα
Τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019 και επελέγησαν από την ομάδα euandi2019 για να συμπεριληφθούν στο εργαλείο, έλαβαν την ευκαιρία να αντιδράσουν στις 22 δηλώσεις και να παράσχουν την αυτόαξιολόγησή τους. Η ομάδα του euandi2019 εντόπισε και επικοινώνησε με τα πολιτικά κόμματα, καλώντας τα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και να υποστηρίξουν τις επιλογές τους παρέχοντας υποστηρικτικό υλικό. Παράλληλα, οι ομάδες χωρών προχώρησαν στην κωδικοποίηση των θέσεων των κομμάτων. Οι εμπειρογνώμονές μας κλήθηκαν να διευκρινίσουν ποια τεκμηρίωση είχαν χρησιμοποιήσει για να τοποθετήσουν τα πολιτικά κόμματα. Προσκλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν οχτώ είδη πηγών ιεραρχημένα σύμφωνα με την αξιοπιστία τους:

1. Ευρωεκλογικό μανιφέστο 2019 εθνικού κόμματος;
2. Εκλογική Πλατφόρμα Κόμματος;
3. Τρέχον / τελευταίο εθνικό εκλογικό μανιφέστο;
4. Ευρωεκλογικό Μανιφέστο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα;
5. Άλλη προγραμματική τεκμηρίωση και επίσημη τεκμηρίωση κόμματος;
6. Συνεντεύξεις, δελτία τύπου και δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης (αρχηγός κόμματος και κορυφαίοι υποψήφιοι);
7. Παλαιότερο εκλογικό μανιφέστο;
8. Άλλες πηγές.

Όταν ολοκληρώθηκε η αυτοαξιολόγηση του κόμματος και η κωδικοποίηση των εμπειρογνωμόνων, τα δύο αποτελέσματα συγκρίθηκαν. Όπου υπήρχαν αποκλίσεις, ζητήθηκε από το κόμμα να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στη δηλωμένη του θέση και προσδιορίστηκε μια τελική απάντηση. Όπου οι συμμετέχοντες απέρριψαν την πρόσκληση, οι ομάδες χωρών μερίμνησαν για την τοποθέτηση των πολιτικών κομμάτων βάσει της διαθέσιμης τεκμηρίωσης. Ενώ τα ίδια τα πολιτικά κόμματα κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν, η τελική απόφαση για τις θέσεις πάρθηκαν από την ομάδα της κάθε χώρας, προσφέροντας στο εργαλείο πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Χρήση των δεδομένων
Η κωδικοποίηση χιλιάδων κομματικών θέσεων σε 22 θέματα για περισσότερα από 250 πολιτικά κόμματα θα οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο σύνολο ευρωπαϊκών κομματικών θέσεων. Οι απόψεις εκατομμυρίων χρηστών θα συμπληρώσουν τη μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ανταγωνισμό των κομμάτων και τις εκλογικές διαθέσεις και συμπεριφορές των ψηφοφόρων που συναθροίστηκαν ποτέ. Το σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών υποστήριξης και της τεκμηρίωσης κωδικοποίησης, θα τεθεί σύντομα ελεύθερο στη διάθεση των μελετητών και του ευρύτερου κοινού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ομάδα του euandi2019
Η ηγεσία του euandi2019 μοιράζεται μεταξύ του Dr. Diego Garzia και του Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης της Ελβετίας και Επιστημονικοί συνεργάτες ΕΠΙ). Η πλήρης ομάδα είναι η ακόλουθη:

Dr. Diego Garzia (συν-επικεφαλής του πρότζεκτ)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (συν-επικεφαλής του πρότζεκτ)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor and University of Tartu, Estonia (τεχνολογικός συντονιστής)
Ingo Linsenmann, ΕΠΙ (οικονομικός και διοικητικός συντονιστής)
Dr. Lorenzo Cicchi, ΕΠΙ (συντονιστής επιστημονικού έργου)
Elena Torta, ΕΠΙ (συντονιστής ΜΜΕ και επικοινωνίας)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Η ραχοκοκαλιά του έργου αντιπροσωπεύεται από τις είκοσι εννέα όμαδες χωρών, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 120 άρτια καταρτισμένων και πεπειραμένων κοινωνικών επιστημόνων στο διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο που ερευνούν και κωδικοποιούν τα πολιτικά κόμματα που περιλαμβάνονται στο εργαλείο.

euandi2019 έγινε δυνατό από:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Οι τεχνικοί εταίροι που συμμετέχουν στην ανάπτυξη είναι το Statistikalabor και το Mobi Lab στο Tartu (Εσθονία). Το euandi2019 χρησιμοποιείται επίσης για ακαδημαϊκή έρευνα. Οι εμπλεκόμενοι ερευνητές περιλαμβάνουν τους παραπάνω ακαδημαϊκούς καθώς και τον καθηγητή Dr. Guido Schwerdt (Πανεπιστήμιο του Konstanz, Γερμανία). Το euandi2019 είναι ο δεύτερος πυλώνας ενός ευρύτερου σχεδίου για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, βοηθώντας τον πολίτη να βρει το πολιτικό κόμμα που ταιριάζει καλύτερα με τις προτιμήσεις πολιτικής του. Ο πρώτος πυλώνας είναι το spaceu2019, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ειδικά προσαρμοσμένο για τους πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται και έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν είτε στη χώρα καταγωγής τους είτε στην κατοικία τους. Το σύνολο του προγράμματος χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), τη Σύμβαση Επιδότησης αριθ. 785683, καθώς και από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών της Ελβετίας μέσω επιχορήγησης για το έργο “Προς τη διεθνική ψηφοφορία στην Ευρώπη” που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης.

Contact: vaa@eui.eu