Käesolev Euroopa Ülikool-Instituudi Veebileht (edaspidi „Veebileht”) koosneb kõigist sektsioonidest ja alasektsioonidest, mis *. euandi2019.eu domeeni alla kuuluvad ja viitab kogu võrgustiku veebiteenustele, mida EUI osutab. Kasutades Veebilehte ja selles sisalduvat materjali ja informatsioon, Te kinnitate, et olete lugenud, mõistnud, aktsepteerinud ja nõustunud võtma arvesse järgnevaid kasutustingimusi.

Loobumisklausel
Autori(te) poolt publikatsioonides esitatud sisu ja arvamused on autori(te) ainuvastutusel ja ei puuduta EUI-d kui institutsiooni.

Autoriõigus ja kaubamärk
Kõik tekstid, tarkvara, graafika, fotod, helid, videod, informatsioon, interaktiivsed funktsioonid ja igasugune muu lehe sisu ja korraldus (edaspidi 'Sisu') on EUI või selle litsentsiandjate omand ning kuulub autoriõiguse, kaubamärgi õiguste ja muude intellektuaalse omandi õiguste alla. euandi2019 tarkvara põhineb tarkvarapaketil (“Societly”), mille on välja arendanud xUpery Ltd. (asub Zürichis, Šveitsis). Societly on MIT litsentsi all tasuta saadaval veebisaidil GitHub.com. Kasutajatel on keelatud muuta, kopeerida, jagada, edastada, esitada, avaldada, müüa, litsenseerida, luua tuletatud töid või kasutada lehe sisu mingisugustel muudel eesmärkidel kui Veebileht seda ette näeb, juhul kui ei ole sätestatud teisiti.

Vastutuse puudumine
Veebilehte arendatakse pidevalt. EUI on teinud omalt poolt kõik, et tagada Veebilehel sisalduva informatsiooni täpsus ajal, mil see loodi ja/või seda modifitseeriti. Kogu informatsiooni võib muuta ilma eelneva teatamiseta. EUI loobub igasugusest vastutusest võimalike vigade ja puuduste osas. EUI teeb kõik, tagamaks et nende IT-taristu ei sisalda viirusi, aga ei võta mingit vastutust Veebisaidi kaudu saadud viirustest tekkinud kahjustuste eest. EUI poliitika on vastata kehtivatele seadustele vastavatele märguannetele kolmandate isikute õiguste rikkumise kohta seadusevastase sisu viivitamatu eemaldamisega ja korduvate rikkujate kasutusõiguse lõpetamisega. Käesoleva Veebilehe kasutajad hüvitavad, kaitsevad ja hoiavad, EUI-d, EUI partnereid, ametnikke, direktoreid, personali, sidusettevõtjaid, litsentsiandjaid ja nende tarnijaid kahju ja nõuete või vastutuse eest, mis tõusetuvad interaktiivsete sektsioonide kasutamisest käesoleval Veebisaidil.

Seotud saidid
Veebileht võib sisaldada hüperlinke teiste poolt hallatavatele ja kontrollitavatele veebilehtedele ja EUI ei võta mingit vastutust selliste seotud veebilehtede sisu eest.

Spämm ja aadresside kogumine
EUI Veebisaidilt automaatselt või manuaalselt e-maili aadresside kogumine kaubanduslikel eesmärkidel nagu edasimüümine või soovimatute e-kirjade saatmine (ja muud võimalikud eesmärgid) on rangelt keelatud.