Ülevaade
euandi2019 on valijakompass, mille eesmärgiks on aidata kodanikel teha 2019. aasta Euroopa Parlamendi (EP) valimistel informeeritud valik. Teadlased on selle loonud laiema avalikkuse jaoks – selle eesmärgiks ei ole soosida ühtegi erakonda ega erakondade gruppi. Ühtlasi saavad euandi2019-t ilma igasuguse tasuta kasutada kõik huvitatud inimesed, organisatsioonid või institutsioonid. Tarkvarakood, millel euandi2019 põhineb, loodi algselt Zürichis (Šveits) paiknevas firmas xUpery Ltd. nime all “Societly”. Societly on valijakompassi tarkvara, mis on saadaval tasuta, MIT litsentsi all, aadressil www.GitHub.com.

Kuidas see töötab?
Euroopa Ülikool-Instituudi (Firenze, Itaalia) poolt tihedas koostöös Luzerni Ülikooliga (Šveits) loodud euandi2019 annab valijatele võimaluse saada selge ülevaade Euroopa poliitilisest ruumist ja enda paiknemisest selles. See ruum on defineeritud 2019. aasta Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalevate erakondade poliitikate poolt. euandi2019 kutsub kasutajaid reageerima 22 poliitilisele väitele, mis katavad laiahaardeliselt nüüdisaegseid poliitilisi teemasid ja väärtusi. Kasutajad saavad igale väitele reageerida, märkides oma väitega nõustumise taseme standardsel viieastmelisel skaalal. Lisaks saavad nad reguleerida teemade tähtsust, määrates kui oluline on iga teema neile isiklikult. Kompass kasutab sel juhul matemaatilist algorütmi (vaata täpsemalt metodoloogia sektsioonist), et anda suurem osatähtsus nendele positsioonidele, mille kasutaja on märkinud enda jaoks kui “rohkem tähtsad” ja väiksem kaal nendele, mis on märgitud kui “vähem tähtsad”. Kasutaja saab oma poliitilist profiili uurida võrdluses omaenda riigi erakondadega, aga ka erakondade üle kogu Euroopa Liidu.

Erakondade valik
euandi2019 meeskond püüdis olla nii kaasav kui võimalik ja mõne erakonna väljajätmist kaaluti vaid siis, kui mitmed arvamusuuringud näitasid, et erakonnal ei ole lootust võita valimistel ühtegi kohta. Peaaegu kõik erakonnad, mis praegu omavad kohta Euroopa Parlamendis või oma riigi parlamendis ja mille osas arvamusuuringud näitavad, et nad võivad võita tulevatel valimistel vähemalt ühe koha, on valijakompassi kaasatud. Olgu märgitud, et euandi2019 meeskond jätab endale kõik õigused otsustada, millised erakonnad kompassi kaasata.

Poliitiliste väidete valik
Meie esimene kriteerium oli otsida väiteid, mis on poliitiliselt olulised ja mille osas on erakondade vahel erimeelsusi. Lisaks tahtsime me katta teemasid, mis on kaalul Euroopa valimiste kampaanias nii laialdaselt kui võimalik. Selleks kasutasime me arvamusuuringute tulemusi, varasemate parteimanifestide kodeeringuid, eksperte, akadeemikuid ja ajakirjanikke – me konsulteerisime paljude nimetatud allikatega, et selgitada välja, millised teemad olid nendel valimistel tähtsad; millised teemad olid kuumad; millised poliitika-areaalid saavad nendel EL-i valimistel määravaks.

Erakondade kodeerimine
Erakondadele, mis osalevad 2019 EP valimistel ja valiti euandi2019 meeskonna poolt valijakompassi kaasamiseks, anti võimalus 22 poliitilisele väitele reageerida ja esitada oma erakonna enesepaigutus. euandi2019 meeskond kontakteerus erakondadega, kutsudes neid täitma küsimustikku ja selgitama oma valikuid, lisades positsioone tõendavat materjali. Paralleelselt tegelesid erakondade positsioonide kodeerimisega ka riikide meeskonnad. Meie ekspertidel paluti ka täpsustada, millist dokumentatsiooni nad erakondade paigutamiseks kasutasid. Erakondade positsioneerimiseks kasutati kaheksat hierarhiliselt järjestatud allikatüüpi:

1. Erakonna 2019. aasta EP valimiste programm;
2. Erakonna üldprogramm;
3. Viimaste parlamendivalimiste programm;
4. Üle-euroopalise parteiühenduse EP valimiste manifest;
5. Muu programmiline ja ametlik erakonna dokumentatsioon;
6. Intervjuud, pressiteated ja sotsiaalmeedia kommunikatsioon;
7. Vanemad valimisprogrammid;
8. Muud allikad.

Kui nii erakonna enesepaigutus kui ekspertkodeeringud olid tehtud, võrreldi kaht tulemust omavahel ja tehti lõplik otsus. Kui erakonnad ei vastanud osalemiskutsele, positsioneerisid riikide meeskonnad need erakonnad saadaoleva dokumentatsiooni põhjal ise. Kuigi erakondadega konsulteeriti, jäi lõplik otsus positsiooni osas alati riigi ekspertmeeskonnale. See tagab, et kompassi täieliku erapooletuse ja iseseisvuse.

Andmete kasutamine
Enam kui 250 erakonna kodeerimine 22 väite osas tähendab kokku tuhandeid parteipositsioone ning nende põhjal luuakse väga suur Euroopa parteipositsioonide andmestik. Miljonite kasutajate arvamused täiendavad suurimat andmekogumisprojekti, mis Euroopa Parlamendi valimiste, erakondade konkurentsi ja valijate suhtumise ja käitumise teemal kunagi ettevõetud. Andmestik, sealhulgas toetav materjal ja kodeerimisdokumentatsioon, tehakse peagi teadlastele ja laiemale avalikkusele tasuta kättesaadavaks. Lisainfot andmete käsitlemise kohta saate lugeda selle sama veebisaidi andmekaitse eeskirjast.

The euandi2019 team
euandi2019 juhtimine on jagatud Dr. Diego Garzia ja Prof. Dr. Alexander H. Trehcseli vahel (mõlemad töötavad Luzerni Ülikoolist Šveitsis ja on ka Euroopa Ülikool-Instituudi (EUI) teadurid). Kogu meeskond on järgnev:

Dr. Diego Garzia (projekti kaasjuht)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (projekti kaasjuht)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor ja Tartu Ülikool, Eesti (tehnoloogiline koordinaator)
Ingo Linsenmann, EUI (finants- ja administratiivkoordinaator)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (teaduskoordinaator)
Elena Torta, EUI (meedia- ja teavituskoordinaator)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Projekti selgroo moodustavad selle kakskümmend üheksa riikide meeskonda, mis koosnevad kokku enam kui 120 kõrgelt koolitatud doktorantuuri või järeldoktorantuuri tasemel sotsiaalteadlasest, kes uurivad ja kodeerivad erakondi, mis sellesse kompassi kaasatud on.

euandi2019 sai võimalikuks tänu:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Tehnoloogilised partnerid, kes tegelesid veebiarendusega, on Statistikalabor ja Mobi Lab Tartus (Eesti). euandi2019-t kasutatakse ka akadeemiliseks teadustööks. Projekti on kaasatud ülanimetatud teadurid, aga ka Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanzi Ülikool, Saksamaa). euandi2019 on laiema 2019 Euroopa Parlamendi (EP) valimistega seotud projekti teine sammas, mille eesmärgiks on aidata kodanikel leida erakond, mis nende poliitiliste eelistustega kõige paremini sobitub. Esimene sammas on spaceu2019: veebirakendus, mis on loodud spetsiaalselt mobiilsete EL-i kodanike jaoks, kes hääletavad kas riigis, mille kodanikud nad on, või siis riigis, kus nad parasjagu resideeruvad. Kogu projekti rahastasid Euroopa Liidu Õiguse, Võrdsuse ja Kodanikkonna Programm (European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme) (2014-2020), Grandileping number 785683, ja Shveitsi Rahvusliku Teaduse Sihtasutus (Swiss National Science Foundation) läbi grandi projektile “Riikideülese hääletamise suunas Euroopas” (“Towards transnational voting in/for Europe”), mis paikneb Luzerni Ülikoolis.

Contact: vaa@eui.eu