Infotöötlemise kirjeldus
euandi2019 platvorm on avalik ja poliitiliselt täiesti sõltumatu parteide profileerimise veebileht, mis on ligipääsetav aadressil: www.euandi2019.eu. Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut (EUI) arendas välja euandi2019 projekti koostöös Luzern’i Ülikooliga (Šveits). Infoplatvorm põhineb 22-l väitel, mis on seotud 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste asjakohaste teemadega. Teematika katab laia valikut nüüdisaegseid Euroopa poliitika küsimusi ja poliitilisi väärtusi. Platvormi kasutajatelt palutakse, et nad positsioneeriksid ennast esitatud 22 väite põhjal. Pärast seda võrdleb algoritm kasutaja seisukohti põhiliste erakondade seisukohtadega, kes kandideerivad Euroopa Parlamendi valimistel ning annab selle põhjal kasutajale personaalset hääletamisnõu, mis näitab kasutajale nende seisukoha kattuvust kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide erakondadega.
Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut on www.euandi2019.eu veebisaidi omanik. EUI eesmärk on pakkuda õiget teavet avaldamise ajal, kuid EUI ei saa garanteerida sisu täielikkust ja täpsust, samuti mitte info tegelikkust ja usaldusväärsust. Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid on täpsustatud allpool. Asjakohased andmetöötlustoimingud kuuluvad Robert Schumani nimelise süvauuringute keskuse direktori vastutuse alla, kes täidab andmetöötleja rolli. EUI andmekaitsepoliitika kohaldub käesolevatele toimingutele. EUI andmekaitsepoliitika kohta on võimalik infot leida addressil https://www.eui.eu/About/DataProtection.

Mis isikuandmeid me kogume, millistel põhjustel ja milliseid tehnilisi vahendeid kasutades?
Kasutaja euandi2019.eu veebisaidiseansi ajal salvestab veebiserver automaatselt informatsiooni kasutaja seansi kohta. Sinna hulka kuulub info veebibrauseri tüübi kohta, operatsioonisüsteemi, IP-aadressi ning kuupäeva, aja ja kasutaja seansi kestuse kohta. Täiendavat teavet interneti registri teabe salvestamise kohta on võimalik leida siit: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Rakendus säilitab ka vastused 22-le esitatud poliitilisele väitele. Ei koguta andmeid, mis võimaldaksid identifitseerida kasutajat, kes infot jagab. Interneti registri teavet ja teadustööks kogutud andmeid ei säilitata mitte kunagi koos.

Kes omab ligipääsu Teie informatsioonile ja kellele on see avalikustatud?
Üksnes EUI üksused või asutused, kes on isikuandmete kogumisega seotud, võivad olla osa isikuandmete kogumisest. Ligipääsu kasutajaseansi informatsiooni kohta on võimalik ka saada tehnoloogiliste koostööpartnerite Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Eesti) ja Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Eesti) kaudu. Teadustöö eesmärgil kogutuid andmeid töötleb valijakompassi eest vastutav akadeemiline meeskond. Sinna kuuluvad Prof. Alexander H. Trechsel ja Dr. Diego Garzia (Luzerni Ülikool, Šveits, ja EUI külalisteadurid), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor ja Tartu Ülikool), ja Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanzi Ülikool, Saksamaa. Lõppeesmärgiks on andmed avaldada avatud andmehoidlas edaspidisteks analüüsideks.

Kuidas tagame ja kaitseme Teie informatsiooni turvalisuse?
Kõik kogutud isikuandmed on organisatsiooni-siseselt selleks määratud EUI töötajate või personali poolt töödeldavad ja säilitatud serverites, mis vastavad EUI turvareeglitele ja standarditele. Juhul kui, välistöövõtja aitab toiminguid teostada, siis kogutud isikuandmeid ja kogu informatsioon, mis on antud sündmusega seotud, säilitatakse välise volitatud töötleja arvutis, kes peab täitma samu reegleid, mis kehtivad teistele määratletud EUI töötajatele või personalile.

Kui kaua isikuandmeid alles hoitakse?
EUI hoiab isikuandmeid alles üksnes nii kaua kui vaja, et täita punktis 2 mainituid institutsioonilisi eesmärke.

Kuidas saan enda poolt avaldatud infot kontrollida, muuta ja kustutada?
Kui Te soovite kontrollida, millised isikuandmed Teie kohta on vastutav andmetöötleja säilitanud, või kui soovite saada ligipääsu oma isikuandmetele või neid parandada või kustutada, siis palun võtke andmetöötlejaga e-maili teel ühendust: Brigid.laffan@eui.eu. Teile vastatakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. Märkusi seoses käesoleva isikuandmete kaitse tekstiga on võimalik saata e-maili addressile: data_protection_officer@eui.eu.

Regressiõigus
Kui Te arvate, et Teie õigusi on EUI Presidendi otsuse 10/2019 (EUI President’s Decision 10/2019) alusel EUI poolt Teie isikuandmete töötlemise tulemusena rikutud, siis on Teil õigus nõuda läbivaatust Artikli 27 alusel, mis on osa ülalpool mainitud otsusest. Sellised nõuded tuleks edastada andmetöötlejale aadressil:

Robert Schumani nimelise süvauuringute keskuse direktor (Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies)
Euroopa Ülikool-Instituut (European University Institute)
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Samaaegselt tuleks ka saata teavitus e-maili addressile: data_protection_officer@eui.eu.