Popis způsobu zpracování dat
Platforma euandi2019 je veřejnou a politicky zcela nezávislou volební kalkulačkou, která je dostupná na adrese: www.euandi2019.eu. Kalkulačku euandi2019 vyvinul Evropský univerzitní institut (EUI) ve Florencii ve spolupráci s Univerzitou v Lucernu (Švýcarsko). Aplikace je založena na zhodnocení celkem 22 tvrzení, která pokrývají širokou škálu současných témat a problémů v evropské politice a týkají se nadcházejících voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Uživatelé aplikace nejprve určí míru svého souhlasu s jednotlivými tvrzeními. Počítačový algoritmus následně porovná jejich odpovědi s odpověďmi hlavních politických stran, které v těchto volbách kandidují. V podobě informace o vzájemném překryvu pozic pak kalkulačka poskytne uživatelům radu ohledně programové blízkosti k stranám ve všech členských státech EU.
Vlastníkem internetových stránek www.euandi2019.eu je Evropský univerzitní institut (EUI) ve Florencii. Cílem EUI je poskytovat přesné informace v době jejich zveřejnění, nemůže však zaručit nejen úplnost a přesnost obsahu, ale ani aktuálnost či spolehlivost zobrazovaných informací. Osobní údaje budou shromažďovány a dále zpracovávány pro níže uvedené účely. Za zpracování dat odpovídá ředitel Centre for Advanced Studies Robert Schuman, který v projektu zastává funkci Správce dat. Pravidla EUI pro ochranu dat (k dispozici na odkazu https://www.eui.eu/About/DataProtection) se vztahují na všechny tyto aktivity.

Jaké osobní informace shromažďujeme, za jakým účelem a pomocí jakých technických prostředků?
Během času, který uživatel stráví v prostředí aplikace dostupné na webové stránce euandi2019.eu, jsou automaticky ukládány informace o uživatelské relaci, včetně typu použitého prohlížeče, operačního systému, IP adresy, data, času a doby trvání uživatelské relace. Další informace o uchovávání těchto informací naleznete na adrese: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Aplikace také pro akademické účely sbírá uživatelovy odpovědi k 22 politickým tématům. Nesbíráme ale žádné údaje, které by vedly k identifikaci konkrétního uživatele. Technické informace o uživatelské relaci a údaje shromážděné pro akademický výzkum nebudou nikdy uloženy společně.

Kdo bude mít přístup k vašim informacím a komu jsou zpřístupněny?
Osobní údaje mohou shromažďovat pouze organizační jednotky EUI, které se na projektu podílejí. Informace o uživatelských relacích mohou být zpřístupněny také partnerům, kteří zajišťují technické řešení: Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estonsko) a Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estonsko). Údaje shromážděné pro akademické účely budou zpracovány akademickým týmem odpovědným za aplikaci. Tvoří jej: prof. Alexander H. Trechsel a Dr. Diego Garzia (University of Lucerne, Švýcarsko, a Visiting Fellows EUI), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor a University of Tartu) a prof. Dr. Guido Schwerdt (University of Konstanz, Německo). Data budou nakonec zpřístupněna ve veřejném datovém archivu pro potřeby dalších analýz.

Jak vaše data chráníme?
Veškeré shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány pouze k tomu určenými pracovníky nebo zástupci EUI a jsou uchovávány na serverech, které splňují bezpečnostní pravidla a normy EUI. V případě, že se na činnosti podílí externí dodavatel, shromážděné osobní údaje a veškeré další informace související s aplikací jsou uloženy v počítači externího zpracovatele, který musí dodržovat stejná pravidla jako ostatní členové a zástupci EUI.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
EUI bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění výše uvedených institucionálních účelů uvedených v bodě 2.

Jak můžete své informace ověřit, upravit, či smazat?
Pokud si přejete ověřit, jaká osobní data jsou uložena příslušným Správcem dat, nebo si přejete získat přístup ke svým osobním údajům uloženým v EUI, opravit je nebo je vymazat, kontaktujte, prosím, správce dat na adrese Brigid.laffan@eui.eu. Odpověď obdržíte do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti. K tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů lze zaslat podněty a připomínky na adresu data_protection_officer@eui.eu.

Právo postihu
Jestliže se domníváte, že vaše práva vyplývající z rozhodnutí Prezidenta EUI 10/2019 byla v důsledku zpracování vašich osobních údajů ze strany EUI porušena, máte právo požádat o přezkum podle článku 27 výše uvedeného rozhodnutí. Tyto požadavky by měly být adresovány správci dat:

Ředitel Centra Roberta Schumana pro pokročilá studia
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Itálie
Brigid.laffan@eui.eu

Tyto požadavky by měly být současně oznámeny také na adresu data_protection_officer@eui.eu.