Tato internetová stránka, kterou provozuje Evropský univerzitní institut (EUI), se skládá ze všech částí, které jsou umístěny na doméně *. euandi2019.eu, a odkazuje na celou síť webových služeb poskytovaných EUI (dále jen „internetová stránka“). Přístupem na webovou stránku, k materiálům a informacím zde obsaženým potvrzujete, že jste četli, porozuměli, přijali a souhlasili s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami.

Prohlášení
Obsah a názory autora (autorů), které jsou obsažené v publikacích, jsou výhradní zodpovědností autora (autorů) a nelze je spojovat s EUI jako institucí.

Autorská práva a ochranné známky
Veškeré texty, software, grafiku, fotografie, zvuky, videa, informace, interaktivní prvky a jakýkoli další obsah a uspořádání stránek (dále jen „obsah“) vlastní EUI nebo její licenční poskytovatelé a vztahují se na ně autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního vlastnictví, která drží EUI a její licenční poskytovatelé. Software Euandi2019 je založen na softwarovém balíčku („Societly“), který vyvinula společnost xUpery Ltd. (se sídlem v Curychu, Švýcarsko). Societly je volně dostupná na základě licence MIT na adrese www.GitHub.com. Uživatelům je zakázáno upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, udělovat licence, vytvářet odvozená díla nebo používat obsah webu k jiným účelům, než jaký účel internetové stránky, není-li stanoveno jinak.

Žádné závazky
Internetová stránka se neustále vyvíjí. EUI vyvinula veškeré úsilí, aby informace obsažené na internetové stránce byly v době jejího vytváření přesné. Veškeré informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. EUI výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí v ní obsažená. EUI se všemožně snaží zajistit, aby její IT infrastruktura byla bez virů, ale nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené viry získanými prostřednictvím Internetové stránky. Politikou EUI je reagovat na oznámení o porušení práv třetích stran, která jsou v souladu s platnými právními předpisy, rychlým odstraněním protiprávního obsahu a ukončením účtu recidivistů. Uživatelé této webové stránky zprošťují EUI, její partnery, úředníky, jednatele, agenty, spolupracovníky, poskytovatele licence a jejich dodavatele veškeré odpovědnosti a nároků vyplývajících z jejich používání interaktivních částí této Internetové stránky.

Propojené internetové stránky
Internetová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky spravované nebo kontrolované jinými subjekty a EUI nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto propojených internetových stránek.

Spamy a získávání adres
Automatické nebo ruční shromažďování e-mailových adres z webové stránky EUI je přísně zakázáno pro jakékoli komerční použití, včetně (ale nejen) dalšího prodeje nebo nevyžádaného zasílání e-mailů.