Přehled
euandi2019 je volební kalkulačka, jejímž cílem je pomoci občanům se informovaně rozhodnout koho volit ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v roce 2019. Tato kalkulačka je vyvíjena akademiky pro širší veřejnost a jejím výslovným cílem je, aby žádná politická strana nebo skupina politických stran nebyla zvýhodněna. Kalkulačka euandi2019 je poskytována zcela zdarma a to pro jakoukoli zainteresovanou osobu, organizaci nebo instituci. Kód softwaru, na němž je kalkulačka Euandi2019 založena, byl původně vyvinut společností xUpery Ltd. se sídlem v Curychu (Švýcarsko) pod názvem „Societly“. Societly je software pro tvorbu volebních kalkulaček, který je k dispozici zdarma na základě licence MIT na adrese www.GitHub.com.

Jak to funguje?
Kalkulačka euandi2019 byla vyvinuta Evropským univerzitním institutem ve Florencii v úzké spolupráci s univerzitou v Lucernu ve Švýcarsku. Kalkulačka představuje nástroj pro voliče k získání přehledu o politickém prostoru v Evropě a jejich místa v něm. Tento prostor je vymezen programy stran, které se účastní voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Kalkulačka euandi2019 vyzývá uživatele, aby uvedli míru souhlasu s 22 výroky, které se týkají důležitých témat současné evropské politiky. Uživatelé rovněž mohou u jednotlivých výroků určit vyšší nebo menší důležitost. Volební kalkulačka následně použije matematický algoritmus (viz oddíl o metodice), který klade větší důraz na pozice, které uživatel považuje za „důležitější“ a menší důraz na ty, které jsou považovány za „méně důležité“. Programové preference uživatele lze následně zkoumat ve vztahu jak k politickým stranám daného státu, tak stranám z celé Evropské unie.

Výběr stran
Tým euandi2019 se snažil zahrnout co nejvíce stran a o vyloučení strany se uvažovalo pouze tehdy, pokud řada průzkumů veřejného mínění naznačovala, že strana ve volbách nezíská ani jeden mandát. Do kalkulačky je zahrnuta téměř každá strana, která má v současné době mandát v Evropském parlamentu nebo v národním parlamentu a která by podle průzkumů získala alespoň jeden mandát ve volbách do EP. Je třeba poznamenat, že všechna práva pro výběr stran do kalkulačky jsou vyhrazena týmu euandi2019.

Výběr výroků
Naším prvním kritériem bylo hledat výroky, které jsou politicky relevantní a v nichž se politické strany neshodnou. Dále jsme chtěli co nejširší pokrytí témat, které jsou předmětem volební kampaně do EP. K tomu jsme využili výsledky průzkumů veřejného mínění, dřívějších programových prohlášení, odborníků, akademiků a novinářů - mnoho z těchto zdrojů jsme konzultovali s cílem zjistit, jaká témata budou v těchto volbách důležitá, jaká témata jsou žhavá, a jaké oblasti politiky se stanou klíčovými v těchto evropských volbách.

Kódování stran
Politické strany, které byly vybrány do kalkulačky euandi2019, dostaly příležitost reagovat na 22 výroků. Národní týmy euandi2019 kontaktovaly strany, aby vyplnily dotazník, v němž měly určit své vlastní postoje k jednotlivým výrokům a doplnit své umístění textem, který by podpořil jejich sebezařazení. Souběžně s tím národní týmy euandi2019 kódovaly pozice stran. Naši odborníci byli požádáni, aby upřesnili, které zdroje použili pro umístění stran. Byli vyzváni k použití osmi typů hierarchicky řazených zdrojů:

1. Volební program strany pro volby do EP 2019;
2. Dlouhodobý (politický) program strany;
3. Volební program pro poslední volby do národního parlamentu;
4. Volební program Eurostrany;
5. Jiný oficiální programový dokument strany;
6. Rozhovor, tisková zpráva, status na sociální síti (předseda strany či lídr);
7. Starší volební programy strany;
8. Jiné zdroje.

Po ukončení sebezařazení stran a expertního kódování, byly oba výsledky porovnány. Tam, kde se vyskytly nesrovnalosti, byla strana požádána, aby poskytla více podpory pro svůj deklarovaný postoj a následně byla identifikována konečná odpověď. Strany, které se odmítly samy zařadit, byly umístěny na základě veřejně dostupné dokumentace. Zatímco pozice stran byly s politickými stranami konzultovány, konečné rozhodnutí o pozicích vždy spočívalo na týmu euandi2019. Cílem je, aby byla kalkulačka naprosto nestranná a nezávislá.

Použití dat
Výsledkem kódování tisíců stranických pozic k 22 výrokům pro více než 250 politických stran je velmi rozsáhlý soubor evropských stranických postojů. Společně s názory milionů uživatelů se bude jednat o jeden z největších sběrů dat o volbách do Evropského parlamentu, stranické soutěži a postojích a chování voličů. Datový soubor, včetně podpůrných materiálů a kódovací dokumentace, bude brzy volně zpřístupněn pro akademické pracovníky i širokou veřejnost. Další informace o nakládání s daty naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách.

Tým euandi2019
euandi2019 společně řídí Dr. Diego Garzia a prof. Dr. Alexander H. Trechsel (oba vyučují na Universitě v Lucernu ve Švýcarsku a jsou výzkumníky na EUI ve Florencii v Itálii). Složení celého týmu je následující:

Dr. Diego Garzia (spoluvedoucí projektu)
Dr. Alexander H. Trechsel (spoluvedoucí projektu)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor a University of Tartu, Estonsko (technický koordinátor)
Ingo Linsenmann, EUI (finanční a administrativní koordinátor)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (vědecký koordinátor projektu)
Elena Torta, EUI (mediální koordinátorka)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Základní oporu projektu představuje dvacet devět národních týmů, které zahrnují více než 120 vysoce kvalifikovaných a vzdělaných sociálních vědců na doktorandské nebo postdoktorandské úrovni, kteří zkoumají a kódují politické strany uvedené v kalkulačce.

euandi2019 funguje díky:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Technickými partnery zapojenými do vývoje jsou Statistlabor a Mobi Lab v Tartu (Estonsko). euandi2019 se používá i pro akademický výzkum. Mezi zapojené výzkumné pracovníky patří výše zmínění akademici a prof. Dr. Guido Schwerdt (Univerzita Konstanz, Německo). euandi2019 je druhým pilířem širšího projektu k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019, jehož cílem je pomoci občanům najít politickou stranu, která nejlépe odpovídá jejich politickým preferencím. Prvním pilířem je spaceu2019, on-line nástroj speciálně přizpůsobený pro mobilní občany EU, kteří volí buď v zemi svého občanství nebo bydliště. Celý projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie Rights, Equality and Citizenship Programme (2014–2020), grantová dohoda číslo 785683, a také od Švýcarské národní vědecké nadace prostřednictvím grantu na projekt „Towards transnational voting in/for Europe“, který je veden na univerzitě v Lucernu.

Contact: vaa@eui.eu