Webstránka Európskeho Univerzitného Inštitútu (ďalej iba “webstránka”) sa skladá zo všetkých sekcií a pod sekcií uložených na doméne *. euandi2019.eu a odkazuje na celú sieť webových služieb poskytovaných inštitútom EUI. Prístupom k webstránke a materiálom a informáciám na nej zverejneným uznávate, že ste si prečítali, porozumeli, akceptovali a prijali nasledujúce podmienky.

Dementi
Obsah a názory autorov vyjadrené v publikáciách sú výhradne zodpovednosťou týchto autorov, nie EUI ako inštitúcie.

Autorské práva a ochranné známky
Všetky texty, softvér, grafika, fotografie, zvuky, videá, informácie, interaktívne súčasti a všetok ostatný obsah stránky a jej usporiadania (ďalej iba „obsah“) sú vlastníctvom EUI alebo vlastníkov jeho licencií a ako také podliehajú autorskému právu, právam spojeným s ochrannými známkami, a ostatným reguláciám týkajúcim sa duševného vlastníctva EUI a vlastníkov jeho licencií. Softvér euandi2019 je založený na softvérovom balíku (“Societly”) vyvinutom spoločnosťou xUpery Ltd. (sídlo Zürich, Švajčiarsko). Societly je voľne dostupný pod licenciou MIT na GitHub.com. Užívatelia majú zakázané modifikovať, kopírovať, distribuovať, vysielať, vystavovať, publikovať, predávať, licencovať, vytvárať deriváty alebo používať súčasti webstránky z dôvodov iných než používanie webstránky, pokiaľ nie je inak špecifikované.

Žiadna zodpovednosť
Webstránka je neustále vyvíjaná. EUI vyvinul maximálnu snahu pre zaistenie toho, aby boli informácie na webstránke presné v dobe vytvárania a/alebo modifikácií. Všetky informácie môžu byť zmenené bez predošlého varovania. EUI sa vyslovene vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za chyby či neúplné informácie. EUI vyvíja maximálnu snahu na zabezpečenie IT infraštruktúry proti vírusom, avšak odmieta zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vírusmi získanými cez webstránku. Je politikou EUI odpovedať na upozornenia o porušovaní práv tretích strán ktoré sú v súlade s platnými a uplatniteľnými zákonmi, a to najmä urýchleným odstraňovaním nezákonného obsahu a zrušením účtov používateľov, ktorí opakovanie pravidlá porušujú. Používatelia tejto webstránky sú povinní zabezpečovať a chrániť EUI, jej partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, pridružených spoločností, poskytovateľov licencií a ich dodávateľov voči akýmkoľvek nárokom alebo zodpovednostiam vyplývajúcim z používania interaktívnych častí tejto webstránky.

Prepojené stránky
Táto webstránka môže obsahovať hyperlinky na webstránky udržiavané a kontrolované inými a EUI nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto prelinkovaných stránok.

Spam a kradnutie adries
Automatické či manuálne získavanie emailových adries z webstránky EUI za účelom ich komerčného využívania, vrátane (ale nielen) ich ďalšieho predaja alebo pre rozosielanie nevyžiadanej pošty, je striktne zakázané.