Prehľad
euandi2019 je aplikáciou volebnej kalkulačky (VAA), zameranou na pomoc občanom na to, aby urobili informované rozhodnutie vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019. Aplikácia je vyvinutá akademikmi pre širokú verejnosť – nepreferuje žiadnu z politických strán alebo skupinu strán. Euandi2019 môže byt bezplatne použitá akoukoľvek osobou, organizáciou alebo inštitúciou. Zdrojový kód softvéru na ktorom je euandi2019 založený, bol pôvodne vytvorený švajčiarskou spoločnosťou xUpery Ltd. so sídlom v Zürichu pod názvom “Societly”. Societly je funkčný VAA softvér, ktorý je dostupný bezplatne na základe MIT licencie na stránke www.GitHub.com

Ako to funguje?
Euandi2019, vyvinutý Európskym univerzitných inštitútom vo Florencii v Taliansku, v úzkej spolupráci s univerzitou v Luzerne vo Švajčiarsku, reprezentuje jeden zo spôsobov pre voličov, ako získať nezaujatý pohľad na Európsky politický priestor a miesto voličov v ňom. Tento priestor je vyplnený politikami politických strán súperiacich vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019. Pozývame Vás vyplniť 22 politických vyhlásení, ktoré pokrývajú široké spektrum súčasných politických otázok a politických hodnôt v Európskej politike. Používatelia môžu reagovať na každé vyhlásenie vyjadrením miery zhody na štandardnej päť bodovej stupnici. Môžete tiež priradiť dôležitosť jednotlivým vyhláseniam na základe toho, ktoré otázky považujete za podstatné. Euandi2019 potom použije matematický algoritmus (viac informácií nájdete v metodológii) na zvýšenie dôležitosti vyhláseniam označených používateľom ako “viac dôležité” a znížením dôležitosti pre tie, označené ako “menej dôležité”. Politický profil používateľa môže byť vyhodnotení vo vzťahu k politickým stranám z jeho krajiny, rovnako tak vo vzťahu k politickým stranám z celej Európskej únii.

Výber strán
Tím euandi2019 sa snažil zahrnúť do projektu čo najväčšie množstvo strán. Do hodnotenia však neboli zaradené politické strany, ktoré podľa prieskumov verejnej mienky majú len minimálnu šancu získať mandát v Európskom parlamente. Takmer všetky strany, ktoré sú v súčasnosti zastúpené v Európskom parlamente, národných parlamentoch alebo majú šancu získať mandát sú v projekte zahrnuté. Treba však poznamenať, že všetky práva na výber politických strán zahrnutých do projektu sú vyhradené pre tím euandi2019.

Výber vyhlásení
Prvým kritériom na výber bolo pozrieť sa na vyhlásenia, ktoré sú politicky relevantné a ktoré zároveň rozdeľujú politické strany. Okrem toho sme chceli pokryť čo najširšie spektrum aktuálnych otázok v európskej volebnej kampani. Kvôli tomu sme použili výsledky prieskumov verejnej mienky, kódovanie volebných programov, diskusie s expertami, akademikmi a novinármi – väčšinu týchto zdrojov sme konzultovali tak, aby sme určili dôležité témy, “horúce” problémy a politiky, ktoré sa stanú kľúčovými v týchto európskych voľbách.

Kódovanie strán
Politické strany kandidujúce vo voľbách do EP v roku 2019 a vybrané tímom euandi2009 dostali príležitosť reagovať na 22 vyhlásení a poskytnúť ich stranícke pozície. Tím euandi2019 ich požiadal vyplniť dotazník a poskytnúť podporné materiály pre ich odpovede. Zároveň však tímy v jednotlivých krajinách kódovali pozície strán. Naši experti boli požiadaní špecifikovať, aký typ dokumentu použili pri priradení pozícií jednotlivých strán. V rámci projektu sme používali osem typov dokumentov zoradených hierarchicky:

1. Volebné programy národných strán pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019;
2. Volebná platforma politických strán;
3. Súčasný/ posledný volebný program vo voľbách do národného parlamentu;
4. Volebný program Eurostrán pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019;
5. Ostatné oficiálne programové a stranícke dokumenty;
6. Rozhovory, tlačové správy a komunikácia na sociálnych sietiach (predsedovia strán a hlavní kandidáti vo voľbách);
7. Staršie volebné programy;
8. Ostatné zdroje.

Keď bolo stranícke seba-hodnotenie a expertné kódovanie ukončené, porovnali sme oba výsledky. Ak došlo k rozporu medzi týmito pozíciami, strany boli požiadané o doplnenie materiálov, ktoré podporujú ich stanoviská a potom bola strane priradené finálna pozícia. Ak sa strany odmietli zúčastniť projektu, alebo nám neodpovedali, tímy v jednotlivých krajinách vyhodnotili pozície strán na základe dostupnej dokumentácie. Aj v prípadoch keď sa strany vyjadrili, konečné rozhodnutie o pozíciách strán bola na tímoch v jednotlivých krajín tak, aby sa zabezpečila nestrannosť a nezávislosť.

Využívanie dát
Kódovanie tisícok straníckych pozícií pri 22 vyhláseniach a 250 stranách vyústi v obrovský dataset pozícií európskych strán. Názor miliónov používateľov doplní doteraz najväčšiu databázu informácií ohľadom volieb do Európskeho parlamentu, straníckej súťaže a voličských postojov a správania. Dataset, ktorý zahŕňa podporné materiály a kódované dokumenty bude čoskoro bezplatne dostupný akademikom a širšej verejnosti. Ďalšie informácie o využívaní dát nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na tejto stránke.

Tím euandi2019
Vedúca úloha v rámci euandi2019 je rozdelená medzi Dr. Diega Garziu a Prof. Dr. Alexandra H. Trechsela (obaja z Univerzity v Luzerne vo Švajčiarsku a zároveň výskumníci na EUI). Kompletný tím zahŕňa:

Dr. Diego Garzia (spoluvedúci projektu)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (spoluvedúci projektu)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor a Univerzita v Tartu, Estónsko (tech. koordinátor)
Ingo Linsenmann, EUI (dinančný a administratívny koordinátor)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (koordinátor vedeckého projektu)
Elena Torta, EUI (mediálny koordinátor)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Základ projektu tvorí 28 národných tímov, ktoré zahŕňajú viac ako 120 vysoko kvalifikovaných sociálnych vedcov, doktorandov a post-doktorandov, ktorí robili výskum a kódovanie postojov politických strán použitých v rámci tohto nástroja.

euandi2019 vzniklo vďaka:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Technickými partnermi projektu sú Statistikalabor a Mobi Lab v Tartu (Estónsko). Euandi2019 je využívaný na akademický výskum. Výskumníkom podieľajúcim sa na projekte, okrem vyššie spomenutých, je Prof. Dr. Guido Schwerdt (Univerzita v Konstanz, Nemecko). Euandi2019 je druhým pilierom rozsiahlejšieho projektu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019, ktorý pomáha občanom nájsť politickú stranu, ktorá sa najviac zhoduje s ich politickými preferenciami. Prvým pilierom je spaceu2019, online nástroj pre mobilné hlasovanie občanov EÚ buď v krajine, kde majú občianstvo, alebo bydlisko. Celý program získal finančnú podporu Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014-2020), číslo grantovej zmluvy 785683, a tiež od Švajčiarskej nadácie národnej vedy cez grant pre projekt “Smerom k nadnárodnému hlasovanie v/pre Európu” na Univerzite v Luzerne.

Contact: vaa@eui.eu