Splošno
Euandi2019 je aplikacija za volilni nasvet, katere namen je omogočiti državljanom in državljankam informirano izbiro na volitvah v Evropski parlament 2019. Aplikacijo je razvila akademska skupnost za potrebe splošne javnosti. Euandi2019 ni namenjena dajanju prednosti posameznim političnim strankam, skupinam strank ali kandidatnim listam. Uporaba aplikacije je popolnoma brezplačna za katerokoli zainteresirano osebo, organizacijo ali institucijo. Kodo programske opreme, na kateri temelji aplikacija euandi2019, je prvotno razvila družba xUpery Ltd. v Zürichu (Švica) pod imenom „Societly“. Societly je delujoča programska oprema za volilni nasvet, ki je na voljo brezplačno pod licenco MIT na www.GitHub.com.

Kako deluje?
Euandi2019 je razvil Evropski univerzitetni inštitut v Firencah v Italiji v tesnem sodelovanju z Univerzo v Luzernu v Švici. Aplikacija omogoča vpogled v evropski politični prostor in umestitev volivcev in volivk v njem. Ta prostor opredeljujejo politike strank in kandidatnih list, ki kandidirajo na volitvah v Evropski parlament 2019. Aplikacija euandi2019 vabi uporabnike in uporabnice, da se odzovejo na 22 trditev, ki so povezane z aktualnimi političnimi vprašanji in političnimi vrednotami v evropski politiki. Uporabniki/ce se odzovejo na posamezno trditev tako, da navedejo stopnjo strinjanja na standardni petstopenjski lestvici. Prav tako lahko posameznim političnim trditvam dodajo različne stopnje pomembnosti glede na njihove osebne preference (obteževanje). Aplikacija nato uporabi matematični algoritem (več v poglavju o metodologiji), ki pripiše večji poudarek političnim trditvam, katere je uporabnik/ca ocenil/a kot „bolj pomembne“, in manjši poudarek tistim trditvam, ki so bile ovrednotene kot „manj pomembne“. Politični profil uporabnika/ce se prikazuje v odnosu do političnih strank v posamezni državi članici Evropske unije in do političnih strank iz celotne EU.

Izbor političnih strank / kandidatnih list
Ekipa euandi2019 si je v aplikacijo za volilni nasvet prizadevala vključiti čim širši izbor političnih strank, ki kandidirajo na evropskih volitvah. V večini držav članic EU v aplikacijo niso vključene politične stranke / kandidatne liste, za katere so javnomnenjske raziskave oz. volilne projekcije v času razvoja aplikacije (marec–april) prepričljivo nakazovale, da ne bodo vstopile v Evropski parlament. Euandi2019 zato vključuje skoraj vse politične stranke, ki imajo trenutno sedež bodisi v Evropskem parlamentu bodisi v nacionalnem parlamentu oz. jim volilne projekcije nakazujejo vsaj en sedež v Evropskem parlamentu. Ekipa euandi2019 si pridružuje vse pravice za izbor političnih strank, ki so vključene v aplikacijo za volilni nasvet. Nacionalna ekipa euandi2019 v državi Sloveniji je za razliko od ostalih držav vključila v aplikacijo za volilni nasvet vseh 14 političnih strank in kandidatnih list na evropski volitvah 2019.

Izbor trditev
Naše prvo merilo so bile trditve, ki so politično relevantne in o katerih se politične stranke ne strinjajo. Prav tako smo želeli zajeti tematike, ki so na dnevnem redu evropske volilne kampanje. V ta namen smo uporabili rezultate javnomnenjskih raziskav, predhodno kodiranje strankarskih programov in se posvetovali s strokovnjaki, akademiki ter novinarji. Izbrane trditve tako pokrivajo pomembne volilne teme, vroča vprašanja in ključna politična področja na letošnjih evropskih volitvah.

Kodiranje političnih strank
Politične stranke in kandidatne liste na volitvah v Evropski parlament 2019, katere je ekipa euandi2019 na podlagi kriterijev vključila v aplikacijo za volilni nasvet, so imele možnost, da se odzovejo na 22 trditev in se tako same umestijo v evropski politični prostor. Ekipa euandi2019 je povabila izbrane stranke, da izpolnijo vprašalnik o stališčih do posameznih trditev in posredujejo referenčne vire, ki potrjujejo njihovo samorazvrstitev. Kodiranje in pozicioniranje političnih strank so nato nadaljevali strokovnjaki v državah članicah EU. Pri tem so uporabili osem vrst virov, hierarhično urejenih po naslednjem razporedu:

1. Volilni manifest / program stranke za evropske volitve 2019;
2. Volilni program stranke;
3. Obstoječi / zadnji manifest / program stranke za parlamentarne volitve;
4. Volilni manifest / program evropske politične stranke za evropske volitve 2019;
5. Drugi programski in uradni dokumenti stranke;
6. Intervjuji, izjave za javnost in komunikacija prek družbenih omrežij (vodje / voditeljice in vodilnih kandidatov stranke);
7. Starejši volilni manifesti / programi;
8. Drugi viri.

V primeru večjih neskladij med samoumestitvijo političnih strank in kodiranjem s strani strokovnjakov, je bila politična stranka pozvana k posredovanju dodatnih referenčnih gradiv, ki dokazujejo njeno stališče. V primeru, da se politične stranke niso odzvale na povabilo k samoumestitvijo so strokovnjaki v nacionalnih ekipah sami razvrstili politične stranke na podlagi dostopnih virov. V primerih usklajevanj s političnimi strankami, je končna odločitev o stališčih vedno v rokah nacionalne ekipe strokovnjakov. Slednje zagotavlja aplikaciji za volilni nasvet nepristranskost in neodvisnost.

Uporaba podatkov
Rezultat kodiranja več kot 250 političnih strank in kandidatnih list v odnosu do 22 trditev je zelo velik nabor podatkov o stališčih evropskih strank. Mnenja milijonov uporabnikov aplikacije za volilni nasvet bodo dodatno dopolnila do sedaj največjo zbirko podatkov o volitvah v Evropski parlament, kandidaturah političnih strank ter stališčih in vedenju volivcev/k. Zbirka podatkov, skupaj z referenčnim gradivom in kodirno dokumentacijo, bo kmalu prosto dostopna raziskovalcem in splošni javnosti. Za dodatne informacije o ravnanju s podatki si oglejte izjavo o zasebnosti na tem spletnem mestu.

Ekipa euandi2019
Vodji projekta euandi2019 sta dr. Diego Garzia in prof. dr. Alexander H. Trechsel (oba iz Univerze v Luzernu v Švici in sodelavca Evropskega univerzitetnega inštituta - EUI). Celotna ekipa je naslednja:

dr. Diego Garzia (projektni so-vodja)
prof. dr. Alexander H. Trechsel (projektni so-vodja)
dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor in Univerza v Tartu, Estonija (tehnološki koordinator)
Ingo Linsenmann, EUI (finančni in administrativni koordinator)
dr. Lorenzo Cicchi, EUI (znanstveni koordinator projekta)
Elena Torta, EUI (koordinatorica za medije in promocijo)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Hrbtenico projekta predstavlja devetindvajset nacionalnih ekip, v katerih sodeluje več kot 120 visoko usposobljenih družboslovcev, ki so raziskovali in kodirali politične stranke v aplikaciji za volilni nasvet. .

Pri pripravi vsebin za slovensko različico aplikacije euandi2019 so sodelovali mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo, dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment, Barbara Možina, Društvo za podporo civilne družbe in Nina Sivec Koren.

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Tehnična partnerja, vključena v razvoj aplikacije za volilni nasvet euandi2019, sta Statistikalabor in Mobi Lab v Tartuju (Estonija). Aplikacija euandi2019 se uporablja tudi za akademske raziskave. Poleg prej naštetih znanstvenikov, sodeluje še prof. dr. Guido Schwerdt (Univerza v Konstanci, Nemčija). Aplikacija euandi2019 predstavlja drugi steber širšega projekta o volitvah v Evropski parlament 2019, ki državljanom pomaga odkriti politično stranko, ki najbolje ustreza njihovim političnim stališčem. Celoten projekt je financiran iz programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014–2020) in s strani Švicarske znanstvene fundacije.

Contact: vaa@eui.eu