Opis postopka obdelave
Platforma euandi2019, ki je dostopna na spletnem naslovu www.euandi2019.eu, je javna in politično neodvisna spletna stran za profiliranje političnih strank. Evropski univerzitetni inštitut (EUI) iz Firenc je razvil platformo euandi2019 v sodelovanju z Univerzo v Luzernu v Švici. Orodje je zasnovano na 22-ih trditvah, ki obravnavajo teme, pomembne za volitve v Evropski parlament 2019 in ki pokrivajo širok spekter aktualnih političnih vprašanj in političnih vrednot v evropski politiki. Uporabniki/ce so naprošeni, da se opredelijo do teh trditev. S pomočjo algoritma, ki primerja njihova stališča s stališči glavnih političnih strank, ki kandidirajo na evropskih volitvah, uporabniki/ce pridobijo poosebljen volilni nasvet, ki prikaže ujemanje s politično ponudbo v vseh državah članicah EU.
Lastnik spletne strani www.euandi2019.eu je Evropski univerzitetni inštitut (EUI) iz Firenc. Namen EUI je, da omogoči dostop do pravih informacij v času objave, vendar ne zagotavlja, da so informacije popolne, točne, aktualne in zanesljive. Osebni podatki bodo zbrani in obdelani za spodaj opisane namene. Postopek obdelave podatkov spada pod pristojnost direktorja Centra Roberta Schumana za napredne študije, ki prevzame vlogo kontrolorja podatkov. Politika varstva podatkov EUI (dostopna na povezavi https://www.eui.eu/About/DataProtection) se nanaša na to operacijo.

Kakšne osebne informacije zbiramo, za kakšen namen in na kakšen način?
Med uporabniško izkušnjo na spletni strani euandi2019.eu bo spletni strežnik samodejno shranil informacije o uporabniški izkušnji, vključno s tipom uporabljenega brskalnika, operacijskega sistema, IP naslovom, datumom in časom ter trajanjem uporabniške izkušnje. Nadaljnje informacije o shranjevanju informacij iz internetnega dnevnika lahko najdete na: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies

Aplikacija bo shranila tudi odgovore na 22 političnih trditev. Podatki, ki bi lahko omogočali identifikacijo uporabnika, se ne bodo zbirali. Informacije iz internetnega dnevnika in podatki, zbrani za akademske raziskave, bodo v hrambi na različnih lokacijah.
Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu so razkriti vaši podatki?
Osebne podatke lahko zbira EUI in njegove enote, ki so vključene v dejavnost. Do informacij o sejah uporabnikov lahko dostopajo tudi partnerji za tehnično sodelovanje Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estonija) in Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estonija). Podatke, zbrane za akademsko raziskavo, bo obdelal akademski tim, odgovoren za aplikacijo, vključno s prof. Alexandrom H. Trechselom in dr. Diegom Garziom (Univerza v Luzernu, Švica in gostujočimi štipendisti EUI), dr. Lorenzom Cicchijem (EUI), dr. Mihkelom Solvakom (Statistikalabor in Univerza v Tartu, Estonija) in prof. Dr. Guidom Schwerdtom (Univerza v Konstanzu, Nemčija). Podatki bodo sčasoma na voljo v odprtem podatkovnem skladišču za nadaljnjo analizo.

Kako ščitimo vaše podatke?
Vse zbrane osebne podatke obdelujejo samo imenovani uslužbenci ali zastopniki EUI in so shranjeni na strežnikih, ki upoštevajo varnostna pravila in standarde EUI. V kolikor so v izvedbo aktivnosti vpleteni zunanji izvajalci, se zbrani osebni podatki in vse informacije shranijo na računalniku zunanjega procesorja, upoštevajoč ista pravila, kot so določena za člane osebja EUI.

Koliko časa hranimo osebne podatke ?
EUI bo osebne podatke hranil le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov v točki 2.

Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete vaše podatke?
Če želite preveriti, kateri osebni podatki so shranjeni pri odgovornem upravljavcu podatkov ali dostopati, popravljati ali brisati vaše osebne podatke, shranjene pri EUI, se obrnite na upravljalca podatkov na brigid.laffan@eui.eu. Odgovor boste prejeli v 30 delovnih dneh od prejema zahteve. Pripombe ki se nanašajo na izjavo o zasebnosti, lahko naslovite na data_protection_officer@eui.eu

Pravica do pritožbe
Če menite, da so bile vaše pravice iz odločbe predsednika EUI 10/2019 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani EUI, imate pravico zahtevati revizijo v skladu s členom 27 zgoraj navedene odločbe. Take zahteve je treba nasloviti na upravljavca podatkov:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Zahteve morajo biti sočasno naslovljene tudi na e-naslov: data_protection_officer@eui.eu