Duomenų tvarkymo proceso aprašymas
Euandi2019 platforma yra vieša ir visiškai politiškai nepriklausoma partijų profiliavimo svetainė www.euandi2019.eu. Europos Universiteto Institutas parengė euandi2019 bendradarbiaudamas su Liucernos Universitetu (Šveicarija). Įrankis grindžiamas 22 teiginiais apie aktualius klausimus 2019 m. Europos Parlamento rinkimams, susijusius su įvairiomis šiuolaikinės politikos temomis ir vertybėmis Europos lygmenyje. Vartotojai bus prašomi pateikti savo pozicijas dėl 22 teiginių. Tuomet algoritmas palygins jų pozicijas su pagrindinių partijų, dalyvaujančių EP rinkimuose, pozicijomis, ir pateiks vartotojams asmeninį balsavimo patarimą, rodantį, su kuriomis ES politinėmis jėgomis jo pozicija turi sąlyčio taškų.
Florencijos Europos Universiteto Institutas (EUI) yra svetainės www.euandi2019.eu savininkas. EUI siekia suteikti paskelbimo metu teisingą informaciją, tačiau negali užtikrinti turinio išsamumo ir tikslumo bei informacijos patikimumo. Asmens duomenys bus naudojami ir vėliau tvarkomi toliau nurodytais tikslais. Už susijusių duomenų tvarkymo procedūras atsakingas Roberto Šumano pažangių studijų centro direktorius, veikiantis kaip duomenų valdytojas. Šioms operacijoms yra taikoma EUI Duomenų apsaugos politika (pasiekiama adresu https://www.eui.eu/About/DataProtection).

Kokią asmeninę informaciją mes renkame, kokiais tikslais ir kokiomis priemonėmis tą atliekame?
Vartojimo sesijos svetainėje euandi2019.eu metu interneto serveris automatiškai talpina informaciją apie vartotojo sesiją, įskaitant naudojamos naršyklės tipą, operacinę sistemą, IP adresą, datą, laiką ir sesijos trukmę. Kita informacija apie internetinio prisijungimo informacijos saugojimą pasiekiama adresu https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Programa taip pat saugos atsakymus apie 22 politinius teiginius. Nebus renkami jokie duomenys, pagal kuriuos būtų įmanoma identifikuoti duomenis teikiantį vartotoją. Interneto prisijungimo informacija ir akademinių tyrimų tikslais surinkti duomenys niekada nebus saugojami kartu.

Kas turi prieigą prie jūsų informacijos ir kam ji atskleidžiama?
Asmens duomenis gali rinkti tik šioje veikloje dalyvaujantys EUI tarnybos ir padaliniai. Informacija apie vartotojų sesijas taip pat gali būti pasiekiama techninio bendradarbiavimo partneriams Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estija) ir Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estonia). Akademinių tyrimų tikslais renkamus duomenis apdoros akademinė grupė, atsakinga už Patarimų balsuojant programą, įskaitant Prof. Alexander H. Trechsel ir Dr. Diego Garzia (Liucernos universitetas, Šveicarija, ir vizituojantys EUI darbuotojai), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor ir Tartu universitetas), ir Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanco universitetas, Vokietija). Galiausiai, duomenys bus pateikti atvirų duomenų formatu tolesnei analizei.

Kaip mes saugome jūsų informaciją?
Visų surinktų duomenų vidinį tvarkymą atlieka tik EUI paskirti darbuotojai ar samdyti asmenys, ir šie duomenys laikomi serveriuose, kurie atitinka EUI apsaugos taisykles ir standartus. Jei veikloje pasitelkiamas išorinis paslaugų teikėjas, surinkti asmens duomenys ir visa su tuo susijusi informacija yra saugoma išorinio tvarkytojo, kuris turi atitikti tas pačias taisykles, kokios yra taikomos kitiems EUI darbuotojams ir samdytiems asmenims, kompiuteryje.

Kiek laiko turėsime jūsų asmens duomenis?
EUI turės asmens duomenis tik tiek laiko, kiek yra būtina pasiekti institucinius tikslus, įvardintus 2 punkte.

Kaip jūs galite patikrinti, pakeisti arba ištrinti jūsų informaciją?
Jei norite patikrinti, kokius asmens duomenis saugo atsakingas duomenų valdytojas, ar pasiekti, ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, kuriuos saugo EUI, prašome susisiekti su duomenų valdytoju Brigid.laffan@eui.eu. Atsakymą gausite per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Pastabos dėl šių privatumo nuostatų gali būti siunčiamos adresu data_protection_officer@eui.eu.

Teisė į ginčų sprendimą
Jei manote, jeigu jūsų teisės, numatytos EUI vadovo sprendime Nr. 10/2019 buvo pažeistos dėl EUI atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo, jūs turite teisę prašyti peržiūrėti atliktus veiksmus remiantis aukščiau minėto sprendimo 27 straipsniu. Tokie prašymai turėtų būti siunčiami duomenų tvarkytojui adresu:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Kartu turėtų būti pranešta adresu: data_protection_officer@eui.eu as well.