1. Artimiausios partijos apskaičiavimas

euandi 2019 parodo, kiek sutampa partijų ir rinkėjų, atsakančių į klausimus šioje platformoje, pozicijos. Kad būtų galima tai paprastai suprasti, rezultatai pateikiami procentine išraiška. 0% reiškia, kad partijos pozicijos ir rinkėjo pozicijos nesutampa nė kiek, 100% reiškia, kad sutampa visiškai. Techniškai mes tai apskaičiuojame naudodami vadinamąjį “Manheteno (arba miesto bloko) atstumą”, kuris parodo, kiek arti vienas kito yra du taškai n-dimensinėje erdvėje.
euandi 2019 pateikia aibę politinių klausimų, dėl kurių galima užimti poziciją. Kad apskaičiuotumėme galimą pozicijų sutapimą, pirmiausia vartotojų atsakymus paverčiame skaičiais:

'Visiškai nesutinku' = 0,
'Labiau nesutinku' = 25,
'Nei sutinku, nei nesutinku' = 50,
“Labiau sutinku' = 75,
'Visiškai sutinku' = 100.

Partijų pozicijos buvo išreikštos skaičiais tokiu pačiu būdu. Tai padarius prie kiekvieno klausimo (v) mes suskaičiavome atstumą (k) tarp rinkėjų (i) ir partijų (e) pozicijų (P). Išreiškus šį skaičiavimą per lygtį, ji atrodytų taip:


Atsakydami į klausimus, vartotojai galėjo pažymėti, kiek jie jiems svarbūs, ir taip suteikti savo atsakymams daugiau svorio. Suteikus klausimui svorio, atstumas tarp rinkėjo ir partijos pozicijų buvo padidintas (W): klausimams, kuriems rinkėjas suteikė mažiau svorio (pažymėjus neigiamą ženklą -), atstumas buvo padidintas 0.5 karto. Tais atvejais, kai klausimui buvo suteikta daugiau svorio (pažymėjus teigiamą ženklą +), apskaičiuotas atstumas buvo padidintas per 2. Matematiškai toks atstumas atrodytų taip :

Visų klausimų, kuriems suteikta svorio, suma padalinama iš svorių sumos siekiant gauti 100% išraišką.2. Radaro dimensijų apskaičiavimas

Kiekvienas klausimas, pozicija gali turėti įtakos vienai ar kelioms radaro dimensijoms. Rezultatai išreiškiami per reikšmes: 1 (teigiamas poliškumas), -1 (neigiamas poliškumas). Teigiamas poliškumas reiškia, kad tik teigiami atsakymai (50-100) padidina reikšmę, o neigiamas poliškumas - tik neigiami (0-50). Pozicijos su 0 poliškumu nėra įtraukiamos apskaičiuojant radaro dimensijas.
Gaunama galutinė reikšmė (Sd) partijai ar rinkėjui gali svyruoti nuo 0 iki 100, kuomet 100 reiškia visišką sutapimą.

where

and

Pavyzdžiui, jei du teiginiai nusako radaro dimensiją "Liberali visuomenė”, pirmojo teiginio poliškumas yra 1, antrojo yra -1, vartotojas prie pirmojo turi atsakyti “Visiškai sutinku”, o prie antrojo - “Visiškai nesutinku”, kad būtų galima gauti maksimalų rezultatą radaro dimensijoje .
Kaip 22 klausimai/ pozicijos buvo sugrupuotos septyniose radaro dimensijose, parodome žemiau.

Liberali visuomenė: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Aplinkos apsauga: 13, 14
Europos integracija: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonominė liberalizacija: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Griežta finansinė politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Griežta imigracijos politika: 4, 5
Teisė ir tvarka: 5, 8, 9, 15, 16

Skaičiuojant radaro reikšmes, klausimo svoris (svarba) neįtraukiamas.


3. Politinė aplinka

Politinė aplinka skaičiuojama panašiai kaip ir radaras. Visgi radaras parodo politinį spektrą septyniose dimensijose, o politinė aplinka sumažina politikos kompleksiškumą ir pasiūlo tik dvi pagrindines dimensijas: ekonominę ir kultūrinę. Šios abi dimensijos svyruoja nuo 0 iki 100. Kad galėtume apskaičiuoti partijų ir rinkėjų pozicijas dvidimensinėje erdvėje, mums reikia įvertinti jų koordinates X ir Y ašyse.
Pradinė partijos pozicija ašyje yra 50% (neutrali). Ši pozicija apskaičiuojama pagal šią formulę:


Politinė aplinka remiasi prielaida, kad gyventojų ir politinių partijų pozicijos gali būti agreguotos iki tam tikro skaičiaus dimensijų. Grafike parodoma partijų ir rinkėjų pozicija kiekvienoje ašyje kaip visų pozicijų vertintais klausimais vidurkis. Pagal daugelyje Europos valstybių taikomą politinių nuostatų struktūrą, mes kiekvienos dimensijos pozicijas paskaičiavome taip:

EKONOMINĖ DIMENSIJA – Kairė vs. Dešinė: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTŪRINĖ DIMENSIJA – Liberali/Pro-ES vs. Konservatyvi/Prieš-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Tiek rinkėjo, tiek partijos pozicija parodoma taškais dvidimensinėje erdvėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis skaičiavimo metodas neapima kiekvieno klausimo išskirtinumo, nėra kiekvienai partijai pritaikytų specifinių svorių.

4. Artimiausios partijos Europoje apskaičiavimas

Vartotojai turi galimybę savo pocizijas siūlomais klausimais palyginti su bet kuria partija, įtraukta į euandi 2019 dviem būdais: pagal šalis arba tiesiog pagal skirtingas partijas nepriklausomai nuo šalies. Artimiausios partijos Europoje paskaičiavimas yra identiškas artimiausios partijos paskaičiavimui, aprašytam viršuje esančiame skyrelyje 1.