1. A legközelebb eső politikai párt kiszámítása

Az euandi2019 a politikai pártok pozíciói és a felhasználó preferenciái közötti átfedést szemlélteti. Annak érdekében, hogy az eredmények értelmezését leegyszerűsítsük, az utóbbi adatok az átfedés százalékában vannak megadva: 0% jelzi, hogy egy politikai párt és a felhasználó preferenciái egyáltalán nem egyeznek, míg 100% jelzi, hogy ezek teljesen egybeesnek. Technikailag, a felhasználóhoz legközelebb eső párt meghatározásához az úgynevezett “Manhattan (vagy city-block) távolság”-ot használjuk, amely kifejezi, hogy egy n-dimenziós térben milyen messze található egymástól két pont.
Az euandi 2019 középpontjában egy sor politikai állítás – vagy ügy – áll, amelyek esetében különböző pozíciók foglalhatóak el. Az átfedés megállapításához először a felhasználó által megadott válaszokat számokra fordítjuk le a következő kulcs segítségével:

'Egyáltalán nem ért egyet' = 0,
'Inkább nem ért egyet' = 25,
'Semleges' = 50,
“Inkább egyetért' = 75,
'Teljesen egyetért' = 100.

Ugyanazon értékek lettek megadva a politikai pártok pozícióihoz. Ezután határoztuk meg minden felhasználó (i) és párt (e) pozíciói (P) közötti távolságot (k) minden állítás (v) esetében. Egyenletben kifejezve ez a következőképp fest:


Szintén megadtuk a felhasználóknak a lehetőséget, hogy a válaszaik súlyozásával jelezzék, egyes ügyek milyen fontosak számukra. Amennyiben így is tettek, a felhasználók és a pártok pozíciói közötti távolságot egy súllyal (W) felszorozva számítottuk ki: azon ügyek esetében, melyeket a felhasználók kevésbé jelentősnek súlyoztak (a ”-” negatív jel segítségével), a távolság 0,5-tel lett szorozva. Abban az esetben, ha az állításnak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak (a ”+” jel használatával), a kiszámított távolságot 2-vel szoroztuk. Így matematikailag a súlyozott távolság a következő:

Az összes állításra kiszámított súlyozott távolságok összegét a súlyok összegével osztjuk el, hogy a végeredményt 100%-ra normalizáljuk.2. Radardimenziók kiszámítása

Minden állítás bizonyos hatással lehet egy vagy több radardimenzióra. A keletkező hatást a következő értékekkel definiáltuk: 1 (pozitív polaritás), -1 (negatív polaritás). A pozitív polaritás azt jelenti, hogy kizárólag pozitív (50-100) válaszok növelik az értéket, míg a negatív polaritásnál kizárólag negatív válaszok (0-50) növelik a keletkező értéket. Az állítások, melyeknek polaritása 0, nem szerepelnek a radardimenzió-kalkulációban.
A keletkező érték minden megválaszolt kérdés (Sd) esetében, pártra vagy felhasználóra való tekintettel 0 és 100 között változhat, ahol 100 teljes egyetértést jelent.

where

and

Például, ha két állítás a “Liberális társadalom” radardimenziót írja le, és az első polaritási értéke 1, a másiknak -1 a dimenzióra nézve, a felhasználónak az első válaszra “Teljesen egyetértek”-et, a másodikra “Egyáltalán nem értek egyet”-et kell válaszolnia, hogy megkapja a radardimenzióra adható maximum pontszámot.
A következő lista azt dokumentálja, hogy a 22 állítás hogyan lett csoportosítva a hét radardimenzió szerint.

Liberális társadalom: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Környezetvédelem: 13, 14
Európai integráció: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Gazdasági liberalizáció: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restriktív pénzügyi politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restriktív bevándorláspolitika: 4, 5
Rendpártiság: 5, 8, 9, 15, 16

A radar pontszámainak kalkulációja során egy állítás felhasználók által megadott súlyát (fontosságát) nem vesszük figyelembe.


3. Politikai tájkép

A politikai tájkép hasonló feltevéseken alapul, mint a radar, de annál egy lépéssel továbbmegy. Nevezetesen, amíg a radar a politikai spektrumot jeleníti meg hét dimenzió szerint, a politikai tájkép tovább csökkenti a politikai komplexitást, és csupán két nagy dimenziót ábrázol: egy gazdaságit és egy kulturálisat. Mindkét dimenzió nullától százig terjed. Annak érdekében, hogy a politikai pártok és felhasználók pozícióit meghatározhassuk ebben a kétdimenziós térben, meg kell határozni az X és Y tengelyeken lévő koordinátáikat.
Egy politikai párt kezdeti pozíciója egy tengelyen 50% (semleges). A tengelyen lévő pozíciója minden állítás esetén a következő formula segítségével kerül kiszámításra:


A politikai tájkép megjelenítése azon a feltevésen nyugszik, hogy a legtöbb politikai rendszerben az állampolgárok és a politikai pártok véleményei az egyes ügyek esetében korlátozott számú ügydimenzióba sűríthető. A felhasználó számára nyújtott grafikai megjelenítésben a pártok (és a felhasználó) pozíciói mindkét tengelyen megegyeznek a tengelyhez tartozó összes ügyben elfoglalt álláspont átlagával. Ezen átlagok kiszámítása mindkét tengelyen a priori megfontolásoktól függ – mind a tekintetben, hogy egy ügy melyik tengelyhez tartozik, mind abban, hogy az ügyben elfoglalt pozíció a dimenzió melyik oldalához tartozik. A politikai attitűdök legtöbb európai országban levő általános struktúrájának megfelelően az állításokat a következő táblázat szerint osztottuk be egyik vagy másik dimenzióba:

GAZDASÁGI DIMENZIÓ – Bal vs. Jobb: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTURÁLIS DIMENZIÓ – Liberális/EU-párti vs. Konzervatív/EU-ellenes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

A felhasználók és a pártok pozíciói a megtekintés során kétdimenziós térben levő pontokként jelenítődnek meg. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a számítási módszer nem számol a különböző ügyek fontosságával, és nem ad lehetőséget az ügyek pártspecifikus súlyozására az egyes pártok esetében.

4. A legközelebbi európai politikai párt kiszámítása

A felhasználóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy párba állítsák saját nézeteiket az összes euandi2019-ben szereplő politikai pártéval, mégpedig kétféleképpen: először, megtekinthetik a hozzájuk leginkább illő pártok listáját országonkénti lebontásban. Másodszor, megtekinthetik a hozzájuk illő pártok teljes listáját is. A számítási módszer ennél az európai szintű vizualizációnál ugyanaz, mint a legközelebb eső párttal való átfedés kiszámítása esetében (lásd az 1. szekciót feljebb).