Ova mrežna stranica Europskog sveučilišnog instituta (EUI) (nadalje „Stranica”) sastoji se od svih sekcija i podsekcija pohranjenih na *. euandi2019.eu poslužitelju te se referira na cijeli splet mrežnih usluga koje pruža EUI. Pristupanjem Stranici te materijalima i informacijama koje ona sadrži, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli, prihvatili i suglasili se s odredbama i uvjetima koje slijede u nastavku.

Odricanje od odgovornosti
Sadržaj i mišljenja autora izraženi u publikacijama isključiva su odgovornost autora te se ne odnose na EUI kao instituciju.

Autorska prava i zaštitni znakovi
Svi tekstovi, softver, grafike, fotografije, zvučni i slikovni zapisi, informacije, interaktivne značajke i bilo koji drugi sadržaj i raspored stranice (nadalje „Sadržaj“) vlasništvo su EUI-a ili njegovih pružatelja licence te su podložni autorskim pravima i pravima o zaštitnom znaku te ostalim pravima intelektualnoga vlasništva EUI-ja i EUI-jevih pružatelja licence. Softver aplikacije temelji se na softverskom paketu („Societly“) koji je razvio xUpery Ltd. (sa sjedištem u Zürichu, Švicarska). Societly je slobodno dostupan pod MIT licencom na GitHub.com. Korisnicima je zabranjena preinaka, kopiranje, raspačavanje, emitiranje, prikazivanje, izdavanje, prodavanje, licenciranje, proizvodnja derivativnih djela ili korištenje bilo kojeg sadržaja stranice za bilo kakve svrhe osim za one kojima služi Stranica, osim ako nije drugačije navedeno.

Odricanje od jamstva
Stranica se stalno razvija. EUI poduzima sve napore kako bi osigurao da informacije sadržane na Stranici budu točne u vrijeme stvaranja i/ili preinačivanja. Sve informacije podložne su promjenama bez prethodne najave. EUI se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za pogreške ili propuste na Stranici. EUI poduzima sve napore kako bi osigurao da njegova informacijsko-tehnološka infrastruktura bude slobodna od virusa, no ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje prouzroče virusi dobiveni putem Stranice. Politika je EUI-ja da odgovori na dojave o kršenju prava trećih strana koje poštuju primjenjive zakone da bez odlaganja ukloni nezakoniti sadržaj te ukine račun uzastopnih kršitelja. Korisnici ove Stranice će izuzeti, braniti i držati EUI, njegove partnere, dužnosnike, ravnatelje, agente, pridružene strane, pružatelje licence te njihove dobavljače od bilo kakve štete i od bilo kakvog potraživanja ili odgovornosti koji proizlaze iz njihovog korištenja interaktivnih sekcija ove Stranice.

Povezane stranice
Stranica može uključivati poveznice na mrežne stranice koje održavaju ili kontroliraju druge strane. EUI ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj neke takve povezane mrežne stranice.

Neželjena e-pošta i prisvajanje adresa
Automatsko ili ručno prikupljanje adresa e-pošte sa stranice EUI-ja za komercijalne svrhe, uključujući (no ne ograničavajući se na) preprodaju ili neželjeno slanje e-pošte, strogo je zabranjeno.