Prosessointitoiminnon kuvaus
Euandi2019 alusta on julkinen ja poliittisesti täysin riippumaton puolueiden profilointi sivusto, joka on saatavissa osoitteessa: www.euandi2019.eu. Firenzessä sijaitseva Euroopan yliopistoinstituutti on kehittänyt euandi2019:n yhteistyössä sveitsiläisen Luzernin yliopiston kanssa. Tämä työkalu rakentuu 22 väittämän varaan, joka koskevat keskeisiä vuoden 2019 Euroopan parlamenttivaaleihin liittyviä kysymyksiä. Nämä väittämät kattavat laajan kirjon ajankohtaisia kysymyksiä ja poliittisia arvoja eurooppalaisessa politiikassa. Käyttäjien pyydetään sijoittamaan itsensä suhteessa näihin 22 väittämään. Tämän jälkeen algoritmi vertaa heidän sijoittumistaan suhteessa tärkeimpiin poliittisiin puolueisiin, jotka osallistuvat europarlamenttivaaleihin. Tämä tarjoaa käyttäjille henkilökohtaisesti räätälöityjä neuvoja äänestyspäätöksiä varten. Käyttäjät näkevät asemoitumisensa suhteessa niihin poliittisiin vaihtoehtoihin, jotka ovat tarjolla kaikissa EU:n jäsenmaissa.
Firenzessä sijaitseva Euroopan yliopistoinstituutti (EUI) omistaa verkkosivuston www.euandi2019.eu. EUI pyrkii tarjoamaan paikkansapitävää tietoa julkaisuajankohtana, mutta ei takaa sisällön kattavuutta tai tarkkuutta, eikä tiedon paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta. Henkilökohtaisia tietoja kerätään ja prosessoidaan alla määriteltäviin tarkoituksiin. Keskeiset tietojenprosessointitoiminnot ovat Robert Schuman -keskuksen johtajan vastuulla, joka toimii rekisterinpitäjänä. EUI:n tietojensuojapolitiikka (saatavissa tämän linkin kautta https://www.eui.eu/About/DataProtection) koskee näitä toimintoja.

Mitä henkilökohtaista tietoa keräämme, mihin tarkoitukseen ja millaisin teknisin välinein?
Käytettäessä verkkosivustoa euandi2019.eu, verkkoselain varastoi automaattisesti informaatiota käyttösession aikana, mukaan lukien käytettävän selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, käyttösession päivämäärä, aika ja kesto. Lisätietoa internet lokitietojen varastoinnista on löydettävissä osoitteesta: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Sovellus kerää myös vastaukset 22 poliittiseen väittämään. Mitään sellaista tietoa, jolla tiedon tarjoava käyttäjä voitaisiin tunnistaa ei kerätä. Internetin käyttäjien lokitietoja ja akateemiseen tutkimukseen käytettävää tietoa ei missään olosuhteissa säilytetä yhdessä.

Kenellä on pääsy tietoihin ja kenelle näitä tietoja näytetään?
Henkilökohtaistia tietoja voidaan kerätä vain EUI palveluiden ja mukana olevien yksiköiden toimesta. Käyttäjäsessioihin liittyvä tieto on myös teknisen yhteistyön kumppaneiden saatavilla. Näitä ovat Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartto 51003, Viro) ja Mobilab (Akadeemia 3; Tartto 51003, Viro). Akateemista tutkimusta varten kerättävä tieto käsitellään vaalikonesovelluksesta vastaavan akateemisen ryhmän toimesta. Ryhmään kuuluvat professori Alexander H. Trechsel ja tutkijatohtori Diego Garzia (Luzernin yliopisto, Sveitsi; vieraileva tutkija EUI), tutkijatohtori Lorenzo Cicchi (EUI), tutkijatohtori Mihkel Solvak (Statistikalabor and Tarton yliopisto), ja professori Guido Schwerdt (Konstanzin yliopisto, Saksa). Data laitetaan lopulta tarjolle avoimeen tietovarastoon jatkoanalyysiä varten.

Miten suojaamme ja turvaamme tietojasi?
Kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka kerätään käsitellään sisäisesti erikseen määritellyn EUI:n henkilökunnan tai toimijoiden toimesta ja nämä tiedot varastoidaan palvelimille, jotka noudattavat EUI:n turvallisuussääntöjä ja standardeja. Siinä tapauksessa, että ulkopuolinen sopimuskumppani avustaa tässä toiminnassa, kerätyt henkilökohtaiset tiedot ja kaikki tähän tapahtumaan liittyvä informaatio varastoidaan ulkopuolisen käyttäjän tietokoneelle. Tämän toimijan tulee noudattaa samoja sääntöjä, kuin muiden määrättyjen EUI:n henkilökunnan jäsenten ja toimijoiden.

Kauanko säilytämme henkilökohtaisia tietoja?
EUI säilyttää henkilökohtaista dataa vain niin kauan kuin on välttämätöntä edellä kohdassa 2. mainittujen institutionaalisten tarkoitusten täyttämiseksi.

Miten voit tarkistaa, muokata tai hävittää tietojasi?
Jos haluat tarkistaa, mitä henkilökohtaisia tietoja vastuussa oleva rekisterinpitäjä varastoi, tai saada haltuusi, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietoja, jota on varastoitu EUI:n, ota yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa: Brigid.laffan@eui.eu. Saat vastauksen 30 arkipäivän aikana pyynnön vastaanottamisesta. Huomautukset koskien tätä tietosuojaselostetta voi lähettää osoitteeseen: data_protection_officer@eui.eu.

Oikeus korvaukseen
Jos olet sitä mieltä, että oikeuksiasi, joita EUI:n johtajan päätös 10/2019 koskee, on rikottu seurauksena henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä EUI:n toimesta, sinulla on oikeus vaatia tämän päätöksen tarkastamista edellä mainitun päätöksen 27 artiklan mukaisesti. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Nämä pitäisi lähettää samanaikaisesti osoitteeseen: data_protection_officer@eui.eu as well.