Yleistä
euandi2019 on vaalikone joka auttaa kansalaisia löytämään sopivan vaihtoehdon vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa. Vaalikoneen ovat luoneet tutkijat yleisön käytettäväksi, ja sen nimenomainen tarkoitus on olla tasapuolinen eri puolueiden ja puolueryhmittymien kesken. Huomaathan myös, että euandi2019 on ilmaiseksi saatavilla kaikille asiasta kiinnostuneille ihmisille ja organisaatioille. Ohjelman pohjana toimii koodi, jonka on alun perin kehittänyt Sveitsin Zürichissä toimiva yritys xUpery. Tämä aiemmin nimellä ”Societly” tunnettu vaalikoneohjelmisto on saatavilla ilmaiseksi MIT-lisenssillä osoitteesta www.GitHub.com.

Miten se toimii?
euandi2019 on kehitetty yhteistyössä Italian Firenzessä sijaitsevan European University Instituten ja sveitsiläisen Luzernin yliopiston kesken. Sen on tarkoitus antaa äänestäjille selkeä käsitys Euroopan poliittisesta kentästä ja omasta paikastaan siinä. Tuota kenttää määrittävät Euroopan parlamenttiin pyrkivien puolueiden linjaukset. euandi2019 käyttäjää pyydetään reagoimaan 22 väittämään, jotka käsittelevät monipuolisesti erilaisia ajankohtaisia politiikan asia- ja arvokysymyksiä eurooppalaisessa politiikassa. Käyttäjä voi ilmaista viisiportaisen asteikon avulla, missä määrin hän on samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Asiakysymysten tärkeyttä voi myös säätää ilmoittamalla missä määrin kyseinen asia on tärkeä käyttäjälle itselleen. Ohjelma käyttää matemaattista algoritmia (ks. tarkemmin metodia koskeva osio) painottaakseen käyttäjän tärkeinä pitämiä mielipiteitä ja vähentääkseen ei-tärkeinä pidettyjen mielipiteiden painoarvoa. Käyttäjän ilmaisemaa poliittista näkemysprofiilia voidaan verrata jonkin maan puolueisiin tai puolueisiin muualla Euroopan unionissa.

Puolueiden valinta
euandi2019 -työryhmän tavoite oli sisällyttää vaalikoneeseen mahdollisimman monta puoluetta, ja jonkin puolueen jättäminen sen ulkopuolelle tuli kysymykseen jos mielipidemittauksista oli yleisesti pääteltävissä, ettei kyseinen puolue tulisi saamaan yhtäkään edustajan paikkaa vaaleissa. Miltei kaikki puolueet, joilla tällä hetkellä on edustaja Euroopan parlamentissa tai kansallisessa parlamentissa ja joka mielipidemittausten mukaan olisi saamassa ainakin yhden edustajan paikan Euroopan parlamenttiin, on sisällytetty vaalikoneeseen. euandi2019 -työryhmä pidättää itsellään oikeuden vastata puolueiden valinnasta vaalikoneeseen.

Väittämien valinta
Väittämiä valitessa ensimmäinen kriteeri oli löytää väittämiä, jotka ovat poliittisesti relevantteja ja joista puolueet ovat keskenään erimielisiä. Lisäksi halusimme kattaa mahdollisimman hyvin Euroopan parlamentin vaalikampanjoiden keskeisiä asia kysymyksiä. Tätä tarkoitusta varten käytimme apuna mielipidemittauksia, puolueiden aiempia ohjelmia, tutkijoita ja journalisteja. Näiden lähteiden avulla kartoitimme mitkä kysymykset ovat näissä vaaleissa tärkeitä, mitkä asiat ovat kuuman keskustelun kohteena ja mitkä politiikan osa-alueet nousevat näissä Euroopan parlamentin vaaleissa keskeisiksi.

Puolueiden mielipiteiden määrittäminen
Puolueille, jotka euandi2019 -työryhmä valitsi mukaan vaalikoneeseen, annettiin mahdollisuus reagoida 22 väittämään ja määrittää oma mielipiteensä niihin. euandi2019 -työryhmä valitsi puolueet ja otti niihin yhteyttä pyytääkseen heitä vastaamaan kyselyyn ja antamaan vastauksilleen perusteluiksi taustamateriaalia. Tämän rinnalla työryhmät kussakin maassa määrittivät puolueiden mielipiteitä. Asiantuntijamme hyödynsivät työssään puolueita koskevia aineistoja. He käyttivät kahdeksanlaisia lähteitä seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

1. Puolueen eurovaaliohjelma 2019;
2. Puolueen vaaliohjelma;
3. Puolueen nykyinen/viimeisin eduskuntavaaliohjelma;
4. Europuolueen eurovaaliohjelma;
5. Muu ohjelmallinen aineisto ja puolueen viralliset asiakirjat;
6. Haastattelut, tiedotteet ja sosiaalisen median sisällöt (puolueen puheenjohtajan ja johtavien ehdokkaiden);
7. Vanhemmat vaaliohjelmat;
8. Muut lähteet.

Kun puolueiden itse tekemät ja asiantuntijoiden laatimat määritykset olivat valmiina, näitä kahta tulosta vertailtiin keskenään. Epäselvissä tilanteissa puoluetta pyydettiin lisätietoa ilmoittamalleen kannalle ja lopulliset vastaukset määriteltiin. Mikäli puolue ei osallistunut vastauksiensa määrittämiseen itse, hoiti työryhmä vastauksien määrittämisen saatavilla olevien lähteiden perusteella. Vaikka puolueiden apua kysyttiinkin, ovat lopulliset määrittelyt olleet aina kunkin maan työryhmän vastuulla. Näin ollen vaalikone on itsenäisempi ja tasapuolisempi.

Aineiston käyttö
Yli 250 puolueen mielipiteen määrittäminen 22 asiakysymyksessä tuottaa hyvin laajan, tuhansia eurooppalaisten puolueiden mielipiteitä käsittävän aineiston. Vaalikoneen miljoonat käyttäjät täydentävät tätä aineistonkeruuta, joka on laajin puolueiden kilpailua ja äänestäjien asenteita ja käyttäytymistä Euroopan parlamentin vaaleissa koskaan mitannut työkalu. Aineisto, mukaanlukien taustamateriaalit ja lopulliset puolueiden mielipiteiden määritykset saatetaan piakkoin tutkijoiden ja yleisön saataville. Tietojen käsittelystä tarkemmin voit lukea tältä sivustolta löytyvästä tietosuojaselosteesta.

euandi2019 -työryhmä
euandi2019 johtavat Diego Garzia ja professori Alexander H. Trechsel (kumpikin Luzernin yliopistosta, Sveitsistä, ja kumpikin EUI:n tutkijoita). Työryhmän kokoonpano on seuraava:

Diego Garzia (projektin johtaja)
Professori Alexander H. Trechsel (projektin johtaja)
Mihkel Solvak, Statistikalabor ja Tarton yliopisto, Viro (tekninen koordinaattori)
Ingo Linsenmann, EUI (talous- ja hallintokoordinaattori)
Lorenzo Cicchi, EUI (projektin tieteellinen koordinaattori)
Elena Torta, EUI (media- ja vaikuttavuuskoordinaattori)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Projektin selkärangan muodostavat työryhmät 29 maassa, joihin kuuluu yli 120 korkeasti koulutettua ja asiantuntevaa yhteiskuntatieteilijää. Nämä jatko-opiskelijat tai jo väitelleet asiantuntijat ovat tehneet puolueiden mielipiteisiin liittyvän tutkimuksen ja määrittäneet puolueiden mielipiteet vaalikonetta varten.

euandi2019 ovat olleet mukana tekemässä:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Teknisinä yhteistyökumppaneina projektissa ovat olleet Statistikalabor ja Mobi Lab Viron Tartossa. euandi2019 on myös tutkimuskäytössä. Edellä mainittujen tutkijoiden lisäksi mukana on ollut professori Guido Schwerdt (Konstanzin yliopisto, Saksa). euandi2019 on toinen osakokonaisuus laajemmasta 2019 Euroopan parlamentin vaaleja tutkivasta projektista, jossa pyritään auttamaan kansalaisia löytämään heille sopiva puolue. Projektin ensimmäinen osakokonaisuus on spaceu2019, joka on kotimaansa ulkopuolella oleskeleville ja äänestäville EU:n kansalaisille tarkoitettu verkkotyökalu. Koko hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin REC-ohjelmasta (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014–2020), rahoituspäätösnumerolla 785683. Lisäksi Sveitsin kansallinen tiedesäätiö on antanut rahoitusta hankkeen “Towards transnational voting in/for Europe” kautta, jonka pääpaikka on Luzernin yliopisto.

Contact: vaa@eui.eu