Tämä European University Instituten verkkosivusto (vastedes "sivusto") koostuu kaikista osioista ja alaosioista joita ylläpidetään *.euandi2019.eu domainissa ja viittaa koko EUI:n ylläpitämään verkkopalvelujen verkostoon. Käyttämällä sivustoa ja sen sisältämiä materiaaleja sekä tietoja hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sivuston käyttämät käyttöehdot.

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston sisällöstä sekä julkaisuissa ilmaistuista kirjoittajien mielipiteistä on täysi vastuu kirjoittajilla itsellään, eikä EUI:llä instituutiona.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Kaikki tekstit, ohjelmistot, grafiikat, valokuvat, äänet, videot, tiedot, vuorovaikutteiset toiminnot ja kaikki muu mahdollinen sivuston sisältö sekä soveltamisala (tästä lähtien yleisesti “sisältö”) ovat EUI:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta ja ovat myös EUI:n sekä sne lisenssinantajien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkioikeuksien sekä muiden omaisuusoikeuksien suojelemia. Euandi2019 –sivusto perustuu xUpery Oy:n (Zürich, Sveitsi) kehittämään -ohjelmistopakettiin nimeltään “Societly”. Ohjelmistopaketti on vapaasti jokaisen käytettävissä oleva. Sen käyttöönottoon vaaditaan ainoastaan ilmainen MIT -lisenssi, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta GitHub.com. Käyttäjillä ei ole lupaa muokata, kopioida, jakaa, välittää, myydä, asettaa esille, lisensoida, luoda jatkovaiheita tai käyttää sivuston sisältöä mihinkään muihin kuin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Vastuun rajoitus
Sivustoa kehitetään jatkuvasti. EUI tekee kaikkensa varmistaakseen, että sivustolla esitetyt tiedot ovat paikkansapitäviä luonti- ja/tai muokkaushetkellä. Kaikkiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. EUI nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta liittyen sivuston tiedoissa esiintyviin virheisiin tai puutteisiin. EUI pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että sen tietotekninen infrastruktuuri ei sisällä viruksia, mutta ei ota vastuuta verkkosivun kautta saatujen virusten aiheuttamista vahingoista. EUI:n käytäntönä on vastata sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tehtyihin ilmoituksiin kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomuksista poistamalla lainvastainen sisältö tehokkaasti ja sulkemalla tili toistuvasti rikkomuksiin syyllistyneiltä. Sivuston käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan EUI:ta, sen yhteistyökumppaneita, toimihenkilöitä, johtajia, asiamiehiä, alaorganisaatioita, lisenssinantajia ja toimittajia sellaisia vaateita ja vastuita vastaan, jotka liittyvät käyttäjän toimintaan sivuston interaktiivisissa osioissa, sekä korvaamaan edellä mainituille näistä vaateista ja vastuista aiheutuvat kustannukset.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö
Sivusto sisältää mahdollisesti hyperlinkkejä toisille sivuistoille, joita hallinnoivat muut tahot. EUI ei ota vastuuta näiden sivustojen sisällöstä.

Henkilötietojen käsittely
Automaattinen tai manuaalinen sähköpostiosoitteiden kerääminen EUI sivustolla on jyrkästi kiellettyä minkäänlaisissa kaupallisissa tarkoituksissa mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) esim. jälleenmyyntitarkoitukset ja kaupallisten sähköpostiviestien lähettäminen.