Denne hjemmeside fra Det Europæiske Universitetsinstitut (herefter ”hjemmesiden”) består af alle sektioner og undersektioner på *.euandi2019.eu domænet og refererer til hele netværket af internettjenester som Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) udbyder. Ved at tilgå hjemmesiden og materialet og informationen herpå, er du indforstået med, at du har læst, forstået, accepteret og er enig i at være bundet af de følgende vilkår og betingelser.

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet og holdningerne der er udtrykt af forfatter(e) i publikationer er udelukkende forfatter(e)s ansvar, og vedrører ikke EUI som en institution.

Ophavsret og varemærker
Alle tekster, software, grafikker, fotos, lyde, videoer, information, interaktive funktioner og alle andre indhold af hjemmesiden og arrangementet (herefter ”indholdet”) ejes af EUI eller dets licenshavere og er underlagt EUI og dets licenshaveres ophavsret, varemærkeret og andre intellektuelle ophavsrettigheder. Euandi2019s software er baseret på en softwarepakke (”Societly”), der er udviklet af xUpery Ltd. (baseret i Zürich, Schweiz). Societly er frit tilgængeligt under en MIT licens på GitHub.com. Det er forbudt for brugere at ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udgive, sælge, tage licens for, skabe udledte værker eller bruge noget af hjemmesidens indhold til andre formål end hjemmesidens formål, medmindre andet er angivet.

Intet ansvar
Hjemmesiden er konstant under udvikling. EUI har gjort alt for at sikre at informationen på hjemmesiden var præcis da det blev oprettet eller ændret. Al informationen kan ændres uden forudgående varsel. EUI fraskriver sig udtrykkeligt alt ansvaret for fejl eller mangler i informationen. EUI gør alt for at sikre, at dets IT infrastruktur er fri fra virusser, men tager ikke ansvar for skader forårsaget af virusser, der er tilegnet via hjemmesiden. Det er EUI’s politik at reagere på meddelelser om overtrædelse af tredjeparters rettigheder, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, ved hurtigst muligt at fjerne ulovligt indhold og afslutte brugerkontoen for gentagne overtrædere. Brugere af denne hjemmeside skal friholde, forsvare og holde EUI, dets partnere, officerer, direktører, agenter, partnere, licenshavere og deres leverandører skadeløse fra og imod ethvert krav eller ansvar som følge af deres brug af de interaktive afsnit på hjemmesiden.

Linkede hjemmesider
Hjemmesiden kan indeholde hyperlink til andre hjemmesider, der bliver vedligeholdt eller styret af andre og EUI tager intet ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider.

Spam and adresseindsamling
Det er strengt forbudt at indsamle emailadresser fra EUI’s hjemmeside automatisk eller manuelt til ethvert kommercielt formål, herunder (men ikke begrænset til) videresalg eller uopfordret afsendelse af emails.