Beskrivelse af benhandlingsproces
Euandi2019 platformen er en offentlig og fuldstændig politisk uafhængig valgtest, der er tilgængelig på: www.euandi2019.eu. Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze har udviklet euandi2019 i samarbejde med Lucerne Universitet i Schweiz. Valgtesten baserer sig på 22 udsagn om relevante emner for Europaparlamentsvalget i 2019, der dækker et bredt spænd af aktuelle politikområder og politiske værdier i europæisk politik. Brugerne bliver bedt om at positionere dem selv i forhold til de 22 udsagn. En algoritme sammenligner derefter brugernes position med positionerne hos de væsentligste partier, der opstiller til Europaparlamentsvalget og giver herefter brugeren personlig stemmevejledning, der viser overlappet mellem brugeren og de politiske partier i alle EU-medlemslande.
Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze ejer hjemmesiden www.euandi2019.eu. EUI tilstræber, at den information, der tilbydes er korrekt på udgivelsestidspunktet, men kan ikke garantere fuldstændighed eller præcision med hensyn til indholdet, ligesom aktualiteten og reliabiliteten af informationen heller ikke kan garanteres. Personlig data vil blive indsamlet og behandlet til de formål, der er beskrevet i detaljer nedenfor. Ansvaret for den relevante databehandling er placeret hos direktøren på Robert Schuman Centre for Advanced Studies, der er dataansvarlig. I den henseende gælder EUI’s databeskyttelsespolitik Data Protection Policy (der er er tilgængelig på følgende link https://www.eui.eu/About/DataProtection).

Hvilke personlige oplysninger indsamles, til hvilket formål og gennem hvilke tekniske virkemidler?
Under brugerens sessions på hjemmesiden euandi2019.eu, gemmer webserveren automatisk information om brugerens session, herunder hvilken type browser der anvendes, operativsystemet, IP addresser, samt dato, klokkeslæt og sessionens varighed. Yderligere information om opbevaring af sessionslogning kan findes på: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Applikationen gemmer også svarene på de 22 politiske udsagn. Der indsamles ingen data, der ville muliggøre en identifikation af brugeren, der afgiver svarene på de 22 politiske udsagn. Sessionslogningen og den data, der indsamles til akademisk forskning, vil aldrig blive opbevaret sammen.

Hvem har adgang til din information og hvem videregives den til?
Personlig data kan kun blive indsamlet af EUI tjenester og enheder, der er involveret i denne aktivitet. Information om brugersessioner kan også tilgås af de tekniske samarbejdspartnere Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estland) og Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estland). Data indsamlet til akademisk forskning vil blive behandlet af den akademiske forskningsgruppe, der er ansvarlig for kandidattesten. Denne inkluderer Prof. Alexander H. Trechsel og Dr. Diego Garzia (University of Lucerne, Switzerland og Visiting Fellows EUI), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI), Dr. Mihkel Solvak (Statistikalabor og University of Tartu), og Prof. Dr. Guido Schwerdt (University of Konstanz, Tyskland). Dataen vil på et senere tidspunkt blive gjort tilgængelig i et åbent datalager til yderligere analyse

Hvordan beskytter og sikrer vi din information?
Al personlig data, der indsamles, behandles kun af udpegede EUI-ansatte eller -tilknyttede og opbevares på servere, der overholder EUIs sikkerhedsregler og standarder. I tilfælde hvor en ekstern partner assisterer i denne aktivitet, vil den personlige data og al information i forbindelse hermed blive opbevaret på en computer hos den eksterne partner, der overholder de samme regler, der gælder for de øvrige EUI medarbejdere og tilknyttede

Hvor længe opbevares data?
EUI opbevarer den personlige data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de institutionelle formål nævnt ovenfor i punkt 2

Hvorledes kan du verificere, ændre eller slette din information?
Hvis du ønsker at verificere, hvilke personlige data, der opbevares af den dataansvarlige, eller ønsker at tilgå, rette eller slette din personlige data opbevaret af EUI, bedes du kontakte den datanasvarlige på Brigid.laffan@eui.eu. Du vil inden for 30 arbejdsdage modtage et svar, der kvitterer for modtagelsen af din anmodning. Kommentarer vedrørende denne privatlivspolitik kan fremsendes til data_protection_officer@eui.eu.

Anvendelsesret
Hvis du mener, at dine rettigheder under EUIs præsidents beslutning er blevet krænket som følge af EUIs behandling af din personlige data, har du ret til at kræve en undersøgelse ifølge artikel 27 i den netop nævnte beslutning. Krav om sådanne skal stilles til den dataansvarlige: :

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Disse skal også samtidigt sendes til data_protection_officer@eui.eu