Oversigt
euandi2019 er en valgtest eller en såkaldt Voting Advice Application (VAA), som ønsker at hjælpe vælgere med at tage et velinformeret valg, når de skal sætte deres kryds til Europaparlamentsvalget i 2019. Det er udviklet af fagfolk med det formål at tjene offentligheden og favoriserer på ingen måde politiske partier eller grupper af partier. euandi2019 kan ligeledes bruges af alle personer, organisationer og institutioner uden omkostninger. Softwarekoden, som udgør fundamentet for euandi2019, er oprindeligt udviklet af firmaet xUpery Ltd, der er placeret i Zurich (Schweiz), under navnet “Societly”. Denne VAA software er gratis under en MIT licens på www.GitHub.com.

Hvordan virker det?
euandi2019 er udviklet af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Italien, i tæt samarbejde med Lucerne Universitet i Schweiz, og dets mål er at give vælgerne et værktøj, som kan være behjælpeligt med give et uforstyrret indblik i det europæiske politiske spektrum og ens egen placering i det. Dette spektrum er defineret af politikken hos alle de partier, der stiller op til Europaparlamentsvalget i 2019. euandi2019 inviterer brugere til at besvare 22 politiske holdningsspørgsmål, som berører en lang række aktuelle problemstillinger og politiske værdier i europæisk politik. Brugere kan udtrykke deres holdning til hvert enkelt spørgsmål ved at tilkendegive i hvor høj grad, de er enige på en almindelig 5-pointsskala. Det er ligeledes en mulighed at indikere, hvor vigtigt man mener en given problemstilling er ved at angive dens vigtighed (mere eller mindre vigtig). Valgtesten benytter herefter en matematisk algoritme (se afsnit om metode), der tildeler de emner, man har rangeret som vigtige en større vægt og vægter samtidig de emner lavere, man har indikeret som mindre vigtige. Brugerens politiske profil kan sammenholdes med politiske partier i et givent land samt partier fra hele den Europæiske Union.

Udvælgelse af partierne
Euandi2019-teamet har forsøgt at være så inklusive som muligt og partier blev kun ekskluderet, hvis et betydeligt antal meningsmålinger tilkendegav, at partiet ikke ville opnå nogen pladser til valget. Næsten alle partier, der på nuværende tidspunkt har en plads i Europaparlamentet eller et nationalt parlament og som ser ud til at vinde mindst et sæde til EP er inkluderet. Det skal bemærkes, at udvælgelsen af partier til valgtesten udelukkende er truffet af euandi2019-teamet.

Udvælgelse af spørgsmål
Vores første kriterium var at udvælge spørgsmål, der er politisk relevante, og hvor der er uenighed mellem partierne. Derudover ønskede vi at dække de emner, der fylder i den europæiske valgkamp så godt som muligt. For at gøre dette har vi benyttet resultater fra meningsmålinger, tidligere valgprogramskodning, fagfolk og journalister - vi har konsulteret med mange af disse kilder for at komme frem til, hvilke emner der er relevante for valget, hvilke problemstillinger, der er inde i varmen, og hvilke politiske områder, der vill komme til at have en afgørende betydning for Europaparlamentsvalget.

Kodning af partierne
Politiske partier, der som opstiller til Europaparlamentsvalget i 2019, og som er medtaget af euandi2019.teamet, blev tilbudt at tilkendegive deres holdning til valgtestens 22 spørgsmål. euandi2019-teamet har stået for at identificere og kontakte partierne samt invitere dem til at give deres svar på spørgsmålene og oplyse om supplerende materiale. De nationale teams fortsatte herefter med at kode partiernes holdninger. Vores eksperter blev bedt om at specificere, hvilke dokumenter de havde brugt til at placere partierne. De kunne benytte otte forskellige typer af kilder, som er er hierarkisk opdelt:

1. EU valgprogram 2019 for et given politisk parti;
2. Et partis valgprogram;
3. Nuværende eller seneste valgprogram;
4. EU valgprogram for europartier;
5. Andre programmer eller officielle partidokumenter;
6. Interviews, pressemeddelelser og kommunikation på de sociale medier (partiformænd og ledende kandidater);
7. Ældre valgprogrammer;
8. Andre kilder.

Når både partiernes selvplacering og ekspertkodningen var færdiggjort, blev disse to sammenholdt. Hvor der var diskrepans mellem disse, blev partiet spurgt om at understøtte deres holdning yderligere, hvorefter en endelig placering blev bestemt. Hvis partiet afslog denne opfordring, var det op til landeteamet at placere partiet på baggrund af tilgængelig dokumentation. Partierne blev alle konsulteret, men den endelige beslutning om at placere partierne lå altid hos lande teamet, hvilket herved sikrer total upartiskhed og uafhængighed.

Databrug
Kodningen af tusindsvis af partipositioner på de 22 spørgsmål for mere end 250 partier vil resultere i et de største datasæt om europæiske partiers placering. Millioner af brugeres holdninger vil komplimentere det største datasæt om europæiske parlamentsvalg, partikonkurrence og vælgeres syn og adfærd, der nogensinde er blevet samlet. Datasættet, som inkluderer understøttende materiale og kodedokumenter, vil snart gøres offentlig tilgængeligt for fagfolk og den bredere offentlighed. For mere information om datahåndteringen gå til

euandi2019 teamet
euandi2019 ledes af Dr. Diego Garzia og Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (begge fra Lucerne Universitet i Schweiz og begge fellows på EUI). Hele teamet udgøres af følgende personer:

Dr. Diego Garzia (projekt co-leder)
Prof. Dr. Alexander H. Trechsel (projekt co-leder)
Dr. Mihkel Solvak, Statistikalabor og Tartu Universitet, Estland (teknisk koordinater)
Ingo Linsenmann, EUI (finansiel og administrativ koordinater)
Dr. Lorenzo Cicchi, EUI (videnskabelig projekt koordinater)
Elena Torta, EUI (medie og opsøgende koordinater)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

Projektets rygrad udgøres af 29 lande teams, som inkluderer 120 statskundskabere på doktor eller post-doktor niveau, der alle har researchet og kodet partier medtaget i euandi2019.

euandi2019 var gjort muligt af:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

De tekniske partnere, som har været involveret i udviklingen er Statistikalabor og Mobi Lab i Tartu (Estland). euandi2019 bruges også til akademisk forskning. Forskere inkluderer de førnævnte akademikere samt Prof. Dr. Guido Schwerdt (Konstanz Universitet, Tyskland). euandi2019 udgør den anden søjle i et bredere projekt for Europaparlamentsvalget 2019, som hjælper borgere med at finde det parti, som bedst matcher deres politiske præferencer. Den første søjle er spaceu2019, hvilket er et online værktøj, som er særligt tilpasset valg over mobiltelefonen. Hele projektet har modtaget støtte fra den Europæiske Unions Rettigheder, Lighed og Borgerskabsprogram (2014-2020), legat nummer 785683, samt fra den Schweiziske Grundforskningsfond gennem et legat som dækker projektet “Towards transnational voting in/for Europe”, som hører hjemme på Lucerne Universitet.

Contact: vaa@eui.eu