Уебсайтът на Европейския университетски институт (назоваван по-долу като „Уебсайтът“) се състои от всички раздели и подраздели, хоствани на *. euandi2019.eu и се отнася за цялата мрежа от интернет услуги, осигурени от Европейския университетски институт. Когато използвате уебсайта, материалите и информацията, съдържащи се в него, вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате да спазвате следните правила и условия за ползване.

Освобождаване от отговорност
Съдържанието и мненията на автора (авторите), изразени в публикациите, са отговорност единствено на автора (авторите) и не са обвързани с Европейския университетски институт като институция.

Авторско право и търговски марки
Всички текстове, софтуер, графики, снимки, звуци, видеоклипове, информация, интерактивни приложения и всякакво друго съдържание и систематизиране (назававано по-долу като „Съдържанието“) са защитени с авторски права от страна на EUI или неговите лицензодатели, и са обект на авторско право, право върху търговски марки и други права върху интелектуална собственост на EUI и на неговите лицензодатели. Софтуерът на euandi2019 стъпва върху софтуерен пакет ("Societly"), разработен от xUpery Ltd. (със седалище в Цюрих, Швейцария). Societly се предлага под MIT лиценз на GitHub.com. На потребителите е забранено да променят, копират, разпространяват, препращат, показват, публикуват, продават, лицензират, създават производни продукти за всякакви цели, различни от тези на уебсайта, освен ако не е посочено друго.

Липса на отговорност
Уебсайтът непрекъснато се развива. Европейският университетски институт е положил всички усилия, за да гарантира, че съдържанието в уебсайта е било вярно и точно по време на създаването и/или по време на модификациите. Цялата информация подлежи на промяна без предизвестие. EUI изрично отхвърля всякаква отговорност за грешки или пропуски в сайта. EUI полага всички усилия, за да гарантира, че IT инфраструктурата на института не е заразена с вируси, но отхвърля отговорност за нанесени щети от вируси, придобити при посещение на уебсайта. Потребителите на този уебсайт трябва да предпазват и да защитават EUI, неговите партньори, служители, директори, агенти, съдружници, лицензодатели и техните доставчици от и срещу всяка претенция или отговорност, произтичаща от използването на интерактивни раздели на този уебсайт.

Свързани сайтове
Уебсайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, поддържани или контролирани от други. EUI не носи отговорност за съдържанието на тези свързани сайтове.

Спам и събиране на имейли
Автоматичното или ръчно събиране на имейл адреси от уебсайта на EUI е строго забранено за всякаква търговска употреба, включително (но не само) за препродажба или за нежелано изпращане на имейли.