Описание на процеса на обработка
Платформата euandi2019 е публично и политически напълно независим уебсайт, достъпен на: www.euandi2019.eu. Европейският университетски институт (EUI) във Флоренция разработва euandi2019 в сътрудничество с университета в Люцерн (Швейцария). Инструментът се основава на 22 политически твърдения по важни теми, свързани с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. Тези твърдения обхващат широк кръг от съвременни политически въпроси и политически ценности в европейската политика. Потребителите ще бъдат поканени да се позиционират спрямо 22-те твърдения, а след това алгоритъмът ще сравни техните позиции с позициите на основните политически партии, участващи в изборите за ЕП. На основа припокриване на политическите ценности с партиите, потребителите ще получат индивидуален съвет за кого е най-подходящо да гласуват във всички държави-членки на Европейския съюз.
Европейският университетски институт (EUI) във Флоренция притежава уебсайта www.euandi2019.eu. EUI има за цел да предостави достоверна информация по време на публикуването, но не гарантира пълнота и точност по отношение на съдържанието, нито актуалност или надеждност на информацията. Личните данни на потребителите ще бъдат събирани и обработвани за целите, описани по-долу. Процесът по обработка на данни е под отговорността на директора на Центъра за академични изследвания „Робер Шуман“, който обработва данните. Политиката на ЕС за защита на личните данни (достъпна на: https://www.eui.eu/About/DataProtection) се прилага за тези процедури.

Какви лични данни събираме, с каква цел и по какъв начин?
По време на потребителската сесия на уебсайта euandi2019.eu, уеб сървърът автоматично ще съхранява информация за нея, включително използвания тип браузър, операционната система, IP адреса, датата, часа и продължителността й. Допълнителна информация за съхранението на информация от посещението можете да намерите на следния адрес: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Платформата ще съхранява и отговорите спрямо 22-те политически твърдения. Няма да бъде съхранявана информация, която може да разкрие самоличността на потребителя, използващ приложението. Информацията от посещението на приложението и информацията, която ще се събира с научна цел, никога няма да бъдат съхранявани заедно.

Кой има достъп до вашата информация и на кого се разкрива тя?
Личните данни могат да се събират само от обслужващите звена на Европейския университетски институт, участващи в дейността. Възможно е информацията за потребителската сесия да бъде достъпна и за партньорите по техническото сътрудничество Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estonia) и Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estonia). Данните, събрани за научни изследвания, ще бъдат обработени от научния екип, отговарящ за приложението Voting Advice Application, включително проф. Александър Х. Трехсел и д-р Диего Гарсия (от университета в Люцерн, Швейцария, и гостуващи преподаватели в Европейския университетски институт), д-р Лоренцо Чичи (EUI) ), Д-р Миккел Солвак (Statistikalabor и Университет в Тарту) и проф. д-р Гидо Шверт (Университет в Констанц, Германия). Накрая данните ще бъдат общодостъпни и съхранени за по-нататъшен анализ.

Как защитаваме информацията ви?
Всички събрани лични данни се обработват само от определени служители на EUI и се съхраняват на сървъри, които спазват правилата и стандартите за сигурност на EUI. В случай, че външен изпълнител подпомага дейността, събраните лични данни и цялата информация, свързана със събитието, се съхраняват на компютър на външния изпълнител, който трябва да спазва същите правила като останалите членове и служители на EUI.

Колко време съхраняваме личните данни?
EUI ще съхранява личните данни само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на институционалните цели, споменати по-горе в точка 2.

Как можете да потвърдите, промените или изтриете информацията си?
Ако желаете да проверите кои ваши лични данни се съхраняват в EUI, да получите достъп до тях, да ги коригирате или да ги изтриете, моля, свържете се с администратора на данни на Brigid.laffan@eui.eu. Ще получите отговор в рамките на 30 работни дни от получаването на искането. Забележки относно тази декларация за поверителност могат да бъдат адресирани до data_protection_officer@eui.eu.

Право на обжалване
Ако считате, че вашите права, във връзка с Решение № 10/2019 на Президента на Европейския университетски институт, са нарушени в резултат на обработката на личните ви данни от EUI, имате право да поискате преразглеждане съгласно член 27 от гореспоменатото решение. Такива искания трябва да бъдат адресирани до администратора на данни.

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Сигналите трябва да бъдат своевременно изпратени и на: data_protection_officer@eui.eu