Преглед
euandi2019 е приложение за подпомагане на гласуването (Voting Advice Application), чиято цел е да помогне на гражданите да направят информиран избор на изборите за Европейски парламент (ЕП) през 2019 г. Приложението е разработено от академичните среди за широката публика - то категорично не цели да облагодетелства която и да било политическа партия или група от партии. Обърнете внимание също така, че euandi2019 може да бъде използвано напълно безплатно от всяко заинтересовано лице, организация или институция. Кодът на софтуера, на който се основава euandi2019, първоначално е разработен от компанията xUpery Ltd. в Цюрих (Швейцария) под името „Societly“. Societly е функциониращ софтуер на VAA (Voting Advice Application), който е достъпен безплатно, под лиценз MIT, на www.GitHub.com.

Как работи?
Разработено от Европейския университетски институт във Флоренция, Италия, в тясно сътрудничество с Университета в Люцерн в Швейцария, euandi2019 предлага на избирателите възможност безпрепятствено да получат представа за европейското политическо пространство и за собственото си място в него. Това пространство се определя от политиките на партиите, участващи в изборите през 2019 г. за Европейския парламент (ЕП). euandi2019 кани потребителите да реагират на 22 политически твърдения/позиции, обхващащи широк кръг от актуални политически въпроси и ценности в европейската политика. Потребителите могат да реагират на всяко едно от твърденията, като посочат степента, в която са съгласни или не по стандартна петстепенна скала. Те могат също така да поставят различна тежест на въпросите, в зависимост от значимостта на конкретния въпрос лично за самия потребител. След това инструментът използва математически алгоритъм (вж. раздела за методологията), за да придаде по-голямо значение на позициите, претеглени от потребителя като „по-важни“, и по-малък акцент върху тези, които са претеглени като „по-малко важни“. Политическият профил на потребителя може да бъде разгледан както по отношение на политическите партии в дадена държава, така и на партиите от целия Европейски съюз.

Избор на партии
Екипът на euandi2019 се опита да обхване възможно най-много партии и изключването на дадена партия беше разглеждано като възможност само в случаите, в които редица проучвания на общественото мнение убедително подсказват, че е твърде вероятно партията да не спечели нито едно място в ЕП. Почти всяка партия, която понастоящем има място в Европейския парламент или в националните парламенти и за която е вероятно да спечели поне едно място в ЕП, е включена в приложението. Трябва да се отбележи, че екипът на euandi2019 си запазва всички права за подбора на партиите, които да бъдат интегрирани в инструмента.

Избор на твърдения
Първият ни критерий беше да търсим твърдения, които са политически релевантни и по които има разногласия между партиите. Освен това искахме да разгледаме колкото се може по-широко въпросите, заложени в европейската предизборна кампания. За това използвахме резултатите от социологическите проучвания, кодирането на по-ранни партийни манифести, мнението на експертите, на представителите на академичните среди и журналистите - консултирахме много от тези източници, за да разберем кои теми са важни в тези избори, кои въпроси предизвикват горещи дебати, кои области на политиката ще бъдат от решаващо значение в тези европейски избори

Кодиране на партиите
На политическите партии, участващи в изборите за ЕП през 2019 г. и избрани от екипа на euandi2019 за включване в инструмента, беше дадена възможност да реагират на 22-те изявления и да се позиционират самостоятелно. Екипът на euandi2019 идентифицира и се свързва с партиите, като ги покани да попълнят въпросник и да мотивират позициите си, предоставяйки материали в подкрепа. Успоредно с това, екипите на отделните държави започнаха да кодират позициите на партиите. Нашите експерти бяха помолени да уточнят каква документация са използвали, за да позиционират партиите. Те бяха поканени да използват осем вида източници, които са йерархично подредени:

1. Манифест за избори на ЕС 2019 на национална партия;
2. Партийна платформа;
3. Текущ / последен манифест за национални избори;
4. Манифест на изборите за европартиите на ЕС;
5. Друга програмна и официална партийна документация;
6. Интервюта, съобщения за пресата и комуникация в социалните медии (партиен лидер и водещи кандидати);
7. По-стари изборни платформи;
8. Други източници.

След приключване на позиционирането на партиите и на експертното кодиране, двата резултата бяха сравнени. В случай на разминавания, от съответната партия беше поискано да предостави повече информация в подкрепа за декларираната от нея позиция и така беше определян окончателен отговор по съответния въпрос. В случаите, в които партиите не се отзоваха на поканата, националните екипи се погрижиха за позиционирането на партиите въз основа на наличната документация. Макар и в този процес самите партии да са консултирани, окончателното решение за позициите по съответните въпроси винаги се взема по преценка на националните екипи - което осигурява на инструмента пълна безпристрастност и независимост.

Ползване на данни
Кодирането на хиляди позиции по 22 твърдения/въпроси за над 250 партии ще доведе до генерирането на много голяма база с данни за европейските партии. Мненията на милиони потребители ще допълнят най-мащабното до сега събиране на данни за изборите за Европейски парламент, за съревнованието между партиите и нагласите и поведението на избирателите. Наборът от данни, включващ помощен материал и документация за кодиране, скоро ще бъде направен свободно достъпен за изследователи и широката общественост. За повече информация относно обработката на данни, моля, вижте съответната декларация за поверителност на този сайт.

Екипът на euandi2019
Проектът euandi2019 се ръководи от д-р Диего Гарсия и от проф. д-р Александър Х. Трехсел (и двамата от Университета в Люцерн, Швейцария и научни сътрудници в Европейския университетски институт във Флоренция (EUI)). Пълният екип е следният:

Д-р Диего Гарсия (съвместен ръководител на проекта)
Проф. д-р Александър Х. Трехсел (съвместен ръководител на проекта)
Д-р. Михкел Солвак, Statistikalabor и Университет в Тарту, Естония (технически координатор)
Инго Линземан, EUI (финансов и административен координатор)
Д-р. Лоренцо Чичи, EUI (научен проектен координатор)
Елена Торта, EUI (координатор медии и връзки с обществеността)
Julia Hiltrop, EUI (administrative support)
Joanna Zofia Wielgo, EUI (administrative and financial support)
Martina Popova, EUI (media and outreach support)
Simone Ottaviano, EUI (tech support)

В основата на проекта са двадесет и деветте национални екипа, включващи над 120 висококвалифицирани и информирани учени по социални науки с докторска или постдокторска степен, които изследват и кодират политическите партии, включени в инструмента.

euandi2019 се осъществи благодарение на:

Austria
Carsten Wegscheider
Fabian Habersack
Reinhard Heinisch - Team Co-Leader
Sarah Caroline Dingler
Zoe Lefkofridi - Team Co-Leader

Belgium - Wallonia
Régis Dandoy - Team Leader

Belgium - Flanders
Daan Fonck
Francesca Colli
Yf Reykers - Team Leader

Bulgaria
Boris Popivanov
Elitsa Markova
Trajche Panov - Team Leader

Croatia
Ana Balkovic
Davor Boban
Ivan Obadić - Team Co-Leader
Kristijan Kotarski
Višeslav Raos - Team Co-Leader

Cyprus
Corina Demetriou - Team Leader
Dimitris Trimithiotis
Eleni Evagorou
Nicos Trimikliniotis

Czech Republic
Aleš Kudrnáč
Eva Tomsova
Jaromír Mazák
Lukas Linek - Team Leader
Otto Eibl

Denmark
Andreas Brøgger Albertsen
Caroline Bertram
Caroline Helt Jensen
Jakob Bøggild Johannsen - Team Leader

Estonia
Andres Reiljan - Team Co-Leader
Maarja Saluste
Martin Mölder
Nele Leosk - Team Co-Leader
Risto Conte Keivabu

Finland
Aino Tiihonen
Johannes Lehtinen - Team Leader
Marco Svensson La Rosa
Risto Niemikari
Thomas Karv

France
Aurelie Boursier
Elie Michel - Team Leader
Morgan Le Corre Juratic
Theo Fournier

Germany
Christine Müller
Lucas Schramm
Martin Weinrich
Omran Shroufi
Sophia Hunger
Wiebke Drews - Team Leader

Greece
Anna Kyriazi - Team Co-Leader
Hannah Androulaki-Khan
Natalia Tellidou - Team Co-Leader
Nikolaos Gkotsis Papaioannou
Stefanos Pentaras

Hungary
Anna Kyriazi - Team Leader
Áron József Szászi
Harb Jan Macell
Zalan Jakab

Ireland
James Cross - Team Co-Leader
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader

Italy
Daniela Piccio
Edoardo Bressanelli
Elisa Volpi
Francesco Visconti
Giorgio Malet - Team Leader
Matteo Albanese

Latvia
Diāna Potjomkina
Elīna Grīnhofa
Ieva Bloma - Team Leader
Sintija Broka

Lithuania
Egle Kavoliunaite
Kristina Ambrazeviciute
Petras Ragauskas - Team Leader
Ramūnas Birštonas
Rugilė Trumpytė

Luxembourg
Ioana Turdean
Marc Gori
Marie Halbich
Raphael Kies - Team Leader

Malta
Godfrey Baldacchino – Team Leader

Netherlands
Emma Hoes
Feike Fliervoet
Mathilde van Ditmars - Team Co-Leader
Rutger Birnie - Team Co-Leader
Tom Buitelaar

Poland
Agnieszka Sztajdel
Daniel Platek
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Radoslav Michalski
Wojciech Gagatek - Team Leader

Portugal
Frederico Ferreira da Silva - Team Co-Leader
Jorge M. Fernandes
José Santana Pereira - Team Co-Leader
Mariana Mendes
Tiago Silva - Team Co-Leader

Romania
Adrian Matus
Arpad Todor - Team Co-Leader
Claudia Badulescu - Team Co-Leader
Raluca Popp
Toma Burean

Slovakia
Marta Kralikova
Martin Kovanič
Peter Plenta - Team Leader
Radka Vicenová
Tomáš Madleňák

Slovenia
Alem Maksuti
Barbara Možina
Nina Sivec
Simon Delakorda - Team Leader
Tjaša Božič

Spain
Álvaro Canalejo Molero
Mar Cañizares Espadafor
Nerea Gándara Guerra
Pedro Martín Cadenas
Sergi Martinez - Team Leader

Sweden
Amanda Haraldsson - Team Co-Leader
Henrik Ekengren Oscarsson
Linda Berg
Rickard Eksten - Team Co-Leader

United Kingdom
Maria Laura Sudulich - Team Co-Leader
Raluca Popp - Team Co-Leader

Партньорите, участващи в техническото разработване на проекта, са Statistikalabor и Mobi Lab в Тарту (Естония). euandi2019 се ползва и за академични изследвания. Изследователите включват горепосочените учени, както и проф. д-р Гидо Шверт (Университет в Констанц, Германия). euandi2019 е вторият стълб на по-широк проект за изборите за Европейски парламент през 2019 г., като помага на гражданите да намерят политическата партия, която най-добре отговаря на техните политически предпочитания. Първият стълб е spaceu2019, онлайн инструмент, специално приспособен за мобилните граждани на ЕС, които гласуват или в страната, чиито граждани са, или в страната, където пребивават. Целият проект получи финансиране от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.), споразумение за безвъзмездна помощ номер 785683, както и от Швейцарската национална научна фондация чрез безвъзмездни средства за проект „Към транснационално гласуване в / за Европа“ на Университета в Люцерн.

Contact: vaa@eui.eu